Disse pengene er øremerket til byggingen av friidrettshallen.

– Nok en gang viser Trond Mohn seg som en raus bidragsyter til idretten i Bergen. Denne sjenerøse gaven og forskutteringen gjør det mulig å realisere viktige idrettsprosjekter tidligere enn det Bergen kommune ville vært i stand til på egen hånd, sier idrettsbyråd Henning Warloe i en pressemelding.

I tillegg forskutterer Mohn spillemidler anslått til 15 millioner kroner. Bergen kommune skal være eier og stå ansvarlig for drift og bruk av friidrettshallen, og den blir bygget på kommunal tomt.

Trond Mohn tilbyr også et rentefritt lån på 30 millioner kroner til ny idrettshall ved Sandslihallen og en gave på 4,8 millioner kroner til bygging av ny kunstgresssbane i Vadmyra.

Byrådet anbefaler at bystyret slutter seg til tilbudet.

Warloe regner med at saken kan behandles i bystyrets møte 13. oktober i år.

SJENERØS: Trond Mohn er en raus bidragsyter til bergensidretten.
Arkiv