• Mai Linn hadde 100 fraværsdager på ungdomsskolen i fjor. I karakterboken sto flest 2-ere og 3-ere. I år har hun bare vært borte to dager på grunn av sykdom. 5-ere og 6-ere fyller karakterboken + en 4-er i matte.
  • Stian har prøvd grunnkurs to ganger uten å fullføre. Han klarte ikke å komme seg opp om morgenen. Nå klarer han seg bra takket være tett oppfølging. Læreren ringte hver morgen i starten. Det trengs ikke lenger.

Tas på alvor

— Lærerne er ekte interessert i oss og tar oss på alvor. Vi får selv innvirke på hvordan undervisningen legges opp, opplyser elevrådsleder Hilde Jørgensen, elevrådsmedlem Ann Kristin Lyngbø og elevmekler Rolf Vidar Nesbø.

Kjedelig tavleundervisning har elevene fått nok av - på ungdomsskolen. På Fusa videregående skole går teori og praksis hånd i hånd. Elevene opplever at de lærer noe de har nytte av. Rektor og lærere lytter til dem. Lærerne begriper hva elevene sliter med og legger undervisningen opp deretter. Lærere og elever står mer på like fot.

Tett oppfølging

— Du må ikke komme her og komme her! var den klare meldingen fra rektor Annbjørg Laupsa til Stian Haugen første skoledag. Hun visste at han hadde problemer med å komme seg opp og sikret tett oppfølging alt fra første dag.

Stian har alltid slitt med å komme seg opp. Ved de andre videregående skolene han har gått tok ikke lærerne fatt i problemet før det var for sent. Andre året satte også en kneskade ham ut av spill et par måneder. Det at han ble tatt skikkelig hånd om fra første skoledag i Fusa, har betydd mye.

— Her prøver de å gjøre alt til vårt beste. Jeg har fått en helt utrolig oppfølging, innrømmer Stian Haugen. Selv med et par vekkerklokker på nattbordet sliter han fortsatt litt med å komme seg opp. To ganger har klassestyrer Tor Johannes Hjertnes vært hjemme og vekket ham.

Stian opplever ham mer som en kompis enn en lærer - en trygg voksen å forholde seg til. Problemer gripes raskt tak i. Men Stian har også en langt bedre motivasjon nå enn før. Han tar VKI i akvakultur, ikke allmennfag som tidligere. Etter flere sommerjobber på fiskeoppdrett passer det utmerket. Her kan han mye og ser en interessant fremtid. Det bidrar og til at han strekker seg mer for å lære.

Utmerker seg

Ryktene om at Fusa videregående skole er god til å løfte enkeltelever, har gått en stund. Men at Mai Linn Dale hadde slitt på ungdomsskolen visste ikke rektor før etter at BT tok kontakt. Mai Linn er med i elevrådet, sitter i skoleutvalget og er en av skolens elevmeklere. Tidlig i skoleåret utmerket hun seg som en svært verdifull elev ved skolen. Hun kommer med gode innspill og sier ærlig det hun mener.

— Jeg hadde bestemt meg for å mistrives, men trivdes etter en uke, sier Mai Linn Dale. Hun skryter av lærerne, særlig klassestyrer Anne Marie Bogetveit Berge. Hennes gode humør smitter. Egentlig hadde Mai Linn tenkt å bli advokat. Det var læreren på ungdomsskolen som mente hun ville klare seg bra om hun ble kokk. Det rådet er hun glad for.

Elevene ved Fusa videregående skole trives bedre og er mer fornøyd med skolens sin enn elever flest i Hordaland. Det viser den store undersøkelsen Elevinspektørene. Både på motivasjon, trivsel, elevenes medvirkning, variasjon i arbeidsmåter, vurderingspraksis og veiledning gir Fusa-elevene høyere poeng enn elever ellers i Hordaland.

Som en familie

— Vi er som en familie og hadde en veldig god ånd da skolen var spredt på forskjellige avdelinger i Fusa. Det inkluderende miljøet har vi klart å beholde i nybygget, forsikrer rektor Annbjørg Laupsa.

Skolen har i dag seks studieretninger innen allmennfag og yrkesfag og ligger ved sjøen i Eikelandsosen. Her er mulig å utdanne seg innen bl.a. formgivningsfag, helse- og sosialfag, hotell- og næringsmiddelfag, akvakultur og tekniske allmennfag. Elevene klarer seg godt. Også de svakeste utvikler seg bra.

Et biljardbord står i kantinen. Elevene får spille musikk i gymsalen. Her er åpne dører og lav terskel. Skolen er en av de første videregående skoler som forsøker seg med systematisk vurdering uten karakterer. Hver skoledag varer litt lenger, men det tar elevene ut i avspasering. De dagene bruker lærerne til kurs og møter.

— Vi jobber bedre fordi vi blir hørt, sier elevene. Skolen er ikke noe fengsel, men et sted å leve og utvikle seg.

BLIR HØRT: Elevene får prege miljøet og innvirke på undervisningen. Fra venstre Ann Kristin Lyngbø, Hilde Jørgensen og Rolf Vidar Nesbø.