JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Pill råtne, sier trafikksjef Inge Hjertaas ved Jernbaneverket Region Vest. Han sparker ned i kreosotplanken, som så absolutt har sett sine beste dager.Vi er i Fløen, og på sporet etter Haukeland stasjon. Trafikksjef Inge Hjertaas og togdriftsleder Kåre Rossland har tatt BT på en inspeksjon langs den traseen som Bybanen kanskje skal benytte om fire-fem år. En del av Bergensbanen Litt lenger fremme ser vi lys i tunnelen. Kronstadtunnelen er 480 meter lang, og går det som Bergen kommune nå håper, vil Haukeland stasjon om få år vokse frem fra tussmørket midt inne i hullet. Ramper, rulletrapper og heiser skal bringe tusenvis av passasjerer hver dag til byens største arbeidsplass, 40 meter høyere oppe.Det er 36 år siden det sist ble fraktet passasjerer på Kronstadsporet. Kronstadtunnelen, som passerer rett under Kvinneklinikken, var frem til 1965 en del av selve Bergensbanen, som da gikk over Nesttun. Greit å få Bybanen Så ble tunnelen gjennom Ulriken åpnet. Etter hvert forsvant all skinnegang mellom Fjøsanger og Nesttun. Der er traseen i dag forbeholdt syklende og gående. Mellom Bergen stasjon og Minde har sporet vært holdt intakt for å kunne betjene NSBs godstrafikk.Men nå går det mot slutten for NSBs godsvirksomhet på Minde. Alt skal samles på godsområdet ved Bergen stasjon.Han legger ikkje skjul på at Kronstadsporet mange steder er i svært dårlig forfatning. Dagens minimale trafikk har ikke kalt på de store prioriteringene.— Når det skal fraktes passasjerer, er det noe som heter komfort. Jeg antar at både svillene og skinnene må skiftes helt ut.