Sekulic ble oppnevnt av Borgarting lagmannsrett fredag, skriver BA.no.

— Det sentrale spørsmålet blir om forvaring er nødvendig eller om det er tilstrekkelig med ordinær fengselsstraff, sier Sekulic.

Andersen ble i juni dømt til ni års forvaring av Follo tingrett, men anket deler av dommen. Ankesaken kommer opp for lagmannsretten 9. november.

Andersens tidligere forsvarer, advokat Gunhild Lærum, trakk seg etter at saken var ferdig behandlet i tingretten.