KJELL ØSTERBØ

Hydro leverte i går den såkalte Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet til Olje— og energidepartementet..

Fram Øst skal bygges ut med to såkalte brønnrammer på havbunnen 20 kilometer nord for Troll-C plattformen. I likhet med oljen fra Fram Vest skal olje og gassen fra Fram Øst også behandles på denne plattformen.

Dette krever en viss modifisering av Troll-C-plattformen. Blant annet har Leirvik Module Technology på Stord fått oppdraget med å utvide boligenheten på plattformen fra 70 til 100 overnattingsplasser. Kværner Oilfield Products har fått ansvar for å levere undervannsutstyr, mens Aker Kværner Offshore Partner skal tilpasse prosessanlegget på Troll C.

Utbyggingen starter i juni med installasjon av brønnrammer på havbunnen. Neste sommer skal det legges rørledninger og kontrollkabel mellom brønnrammene og plattformen. Deretter starter boringen av brønnene på feltet.

— Det blir stadig vanligere at undervannsinstallasjoner tilknyttes større plattformer. Når denne utbyggingen er ferdig vil vi ha både vann- og gassinjeksjon tilgjengelig i Fram-området. Det kan være gode bidrag til eventuelle fremtidige utbygginger i området, sier Johan Kr. Mikkelsen som leder driften av installasjonene i dette området for Hydro.