Innovasjon Norge erklærer i dag at de vil støtte etableringen av ny fabrikk i Høyanger.

Nordic Power Systems AS har vedtatt å lokalisere en fabrikk for produksjon av miljøvennlige kraftgeneratorer til Høyanger. Fabrikken kan gi mellom 50 og 100 arbeidsplasser.

Mange ledige hender

Høyanger har for tiden mye ledig arbeidskraft. Mellom 50 og 60 arbeidere er fortsatt permittert fra felgprodusenten Fundo.

Selskapet Nordic Power Systems har utviklet en ny teknologi som omdanner fossilt brensel som diesel til hydrogen. Denne driver en brenselcelle som utvikler elektrisitet.

Teknologien skal redusere utslippene av CO2 og fjerne utslipp av NOx, dieselpartikler og svovel.

Selskapet håper at generatoren vil være interessant for forsvarsindustrien. Teknologien kan også brukes til strømforsyning til hytter, båter, biler og fly, ifølge adm. dir. Tor Geir Engebretsen i Nordic Power Systems.

Fem millioner

Innovasjon Norge bevilger fem millioner kroner til etableringen av selskapet, ifølge en pressemelding.

Gründerne og nye aksjonærer eier 75 % gjennom Energy Conversion Technology. Stiftelsen Høyangerfondet eier 25%.

Nordic Powersystems