Myrseth er administrerende direktør ved NUI AS (Norsk Undervannsintervensjon i Gravdal). NUI er eid av Statoil og Hydro og er en del av nettverket av norske selskaper innen dykking og undervannsoperasjoner.

— Når man ser utfordringene norsk offshoreindustri har løst med for eksempel legging, reparasjon og påkobling av olje- og gassledninger mens de er i produksjon, er jeg ikke i tvil: Disse industriselskapene er i stand til å utvikle bedre løsninger for å fjerne kvikksølvproblemet utenfor Fedje enn de planene som er presentert. Norske undervannsentreprenører og samarbeidspartnere har gjort mange operasjoner på havbunnen som er minst så avanserte som berging av ubåtvraket vil bli, sier Myrseth.

Dybden ikke problem

Han mener norske offshoreselskaper er i stand til å utføre svært avansert operasjoner på havbunnen.

— De har god erfaring med både kompliserte undervannskonstruksjoner og redningsoperasjoner. Dybden ubåtvraket ligger på, utgjør ikke noe problem for denne industrien. Ved operasjoner på havdypet brukes dykkere der dykkere er best egnet, eller undervannsfarkoster der de høver best, sier Myrseth.

I den åpne høringen som Stortingets transport- og kommunikasjonskomité hadde tirsdag, tok representanter for samtlige partier til orde for å samle eksperter fra et bredt spekter av fagmiljøer innen offshore for å få en bredere utredning av eventuell heving av U 864.

Mulig å samle eksperter

— Tror du det går an å samle eksperter fra ulike selskaper og med ulik kompetanse innen denne bransjen for å utrede bedre løsninger enn det Kystverket har kommet med?

— Ja, det tror jeg bestemt. Vi er en del av nettverket av verdens fremste fagmiljø innen undervannsoperasjoner. Det meste av denne kompetansen er samlet på Vestlandet. Vi har kontakter også inn i det operasjonelle miljøet. Personlig er jeg ikke i tvil om at dette miljøet vil være i stand til å løse problemene rundt vraket av U 864 på en bedre måte enn det Kystverket har fått til, sier han.

— Vil dere ta på dere å lede en slik ekspertgruppe?

— Ja, hvis myndighetene ber oss om det, kan vi påta oss en rolle som koordinator. Jeg tror også at de selskapene som blir invitert til å delta i et slikt prosjekt, er villig til å gjøre det forutsatt at de får betalt for jobben. For tiden er det stor aktivitet i bransjen. Derfor vil nok selskapene ikke ha kapasitet til å gi seg i kast med oppgaven umiddelbart. Men det lar seg selvsagt gjøre for dem å legge denne oppgaven inn i fremtidige planer, sier Myrseth.