— Det er positivt at eksamensformene endres og at skolen våger å gå nye veier, sier elevene Maren Falkanger og Fred Arild Takle i klasse 2 C. De var i fjor med på å prøve ut den nye eksamensformen. Den var arbeidskrevende, men langt mer lærerik enn andre eksamensformer.

Fire fag

Det var fagene matematikk, engelsk, naturfag og økonomi/informasjonsbehandling elevene var oppe i samtidig. Eksamen var muntlig. En uke før eksamensdagen fikk elevene i oppdrag å skrive en oppsummering av skoleårets prosjektarbeid i disse fagene. Der skulle de også vurdere hva som var godt og hva som kunne forbedres i prosjektoppgavene.

— Aldri tidligere har vi opplevd at elever har jobbet så intenst og godt i juni, sier pedagogisk leder Margrethe Fredhøi, prosjektleder for fornyelsen ved Bergen Handelsgymnasium.

Hele skoleåret var elevene drillet i prosjektarbeid. Nå så de ikke minst på det tverrfaglige. Det var for eksempel god økonomi å redusere forurensningen. Elevene gikk også til det uvanlige skritt å se på læreplanen for å finne ut om de hadde dekket målene.

Lærte noe nytt

— Vi så prosjektarbeidene fra en annen vinkel og lærte noe nytt, mener Maren Falkanger og Fred Arild Takle. De ble mer bevisst egen læringsprosess.

100 elever i fire grunnkursklasser skal delta i den nye eksamensformen i år. Åtte vil bli trukket ut til muntlig. I fjor ble åtte plukket ut blant 40 elever. De fikk et kvarter til å presentere sin oppsummering foran et panel faglærere og sensor. Nervene var der, men elevene var samtidig trygge fordi de hadde lærere og elever de kjente rundt seg. Elevene fikk en egen tverrfaglig karakter på vitnemålet. Fagkarakteren ble ivaretatt gjennom standpunktkarakterer.

Noe spesielt skjedde i fjor: Elever som ikke kom opp, delte sin oppsummering med de andre og hjalp dem videre.

— Vi tar unge mer på alvor ved den nye eksamensformen. De er vant til å forholde seg til mye samtidig, som Internett og mobiltelefon. Nå trekker vi hverdagen deres inn i skolen, mener Magrethe Fredhøi. Hun mener elevene utvikler seg selv på denne måten. Det er nettopp tverrfaglig de vil arbeide i det virkelige liv.

TVERRFAGLIG EKSAMEN: Prosjektleder Margrethe Fredhøi (til venstre) mener elevene lærer mer. Fred Arild Takle og Maren Falkanger synes det er fint at skolen går nye veier.
Foto: Helge Sunde