Mens tingretten ville la Dungs svoger og svigerfar gå fri, mener Gulating det er god nok grunn til å la hele familien sitte i fengsel de neste ukene.

Dermed endte Dungs svoger, som søndag kunne gå ut som en fri mann av Bergen tingrett, igjen i fengsel.

Retten slår fast at det er grunn til å mistenke at Dung er drept. Etter det BT forstår åpner de for at den vietnamesiske kvinne kan være drept på et seinere tidspunkt enn det politiet så langt har antatt.

Skuffet svigerfar

I så fall betyr det at Dung må ha vært holdt fanget i huset en tid etter 23. juni. Det virker usannsynlig at familiemedlemmene ikke skal ha kjent til dette. Dette skal være en av grunnene til at lagmannsretten nå har bestemt at alle skal fengsles.

Politiets teori har vært at hun er drept nær 23. juni, fordi alle elektroniske spor etter henne slutter denne dagen. BT skrev i går om to brødre som mener å ha sett en redd, gråtende Dung i Krabbedalen om kvelden 14. juli. Dersom observasjonen stemmer, var hun altså i live helt til denne datoen.

— Jeg kan ikke kommentere hva som står i kjennelsen, men jeg kan si så mye som at retten har lagt et annet faktum til grunn for sin avgjørelse enn det tingretten gjorde, sier svigerfarens forsvarer, Jørgen Riple.

62-åringen ble skuffet da han fikk vite at han må sitte to uker i fengsel.

— Men han ble ikke så veldig overrasket. Han er vel slik av natur at han forbereder seg på det verste, sier Riple.

Fem dager i frihet

Dungs svoger meldte seg selv hos politiet etter fem dager i frihet. Han var nedslått da han fikk meldingen om ny fengsling sent i går ettermiddag. Da kjennelsen var klar i går ettermiddag, rådet hans advokat, Bjarte Madsen, sin klient til å ta turen frivillig til politistasjonen.

— Jeg foreslo at han skulle melde seg, istedenfor at det skulle bli en ny pågripelse med masse baluba, sier Madsen.

— Vi har drøftet ulike scenarier og han måtte jo være forberedt på det verste, men det er klart han er skuffet, sier svogerens advokat, Bjarte Madsen.

Søndag fikk ikke politiet engang medhold i at svogeren skulle sitte fengslet frem til lagmannsretten skulle behandle saken.

— Derfor er resultatet fra lagmannsretten ganske oppsiktsvekkende. Jeg må si at jeg ikke hadde trodd det skulle gå denne veien, sier Bjarte Madsen. Han mener fortsatt politiet har en meget tynn sak.

I skjul hos broren

Den 34-åringen svogeren har de siste dagene holdt seg i skjul hos sin eldste bror i Sandviken, hvor han har brukt tiden på å hvile. Forrige ukes dramatiske hendelser, med både operasjon på Haukeland tirsdag og pågripelse i full offentlig i sitt eget hjem torsdag, har gått tungt inn på ham.

— Han har hatt det tøft. Han har brukt mye tid på å tenke og sier at han ikke kan forstå på hvilken måte han er blitt dratt inn i denne saken, sier en som kjenner ham.

Etter det BT forstår var familiens sprikende forklaringer om når de sist hadde sett Dung, av avgjørende betydning da saken ble avgjort i tingretten.

Dungs svigermor og ektemann har forklart at de hadde sett Dung etter den 23. juni. Broren og svigerfaren har sagt at de ikke hadde sett henne etter denne datoen.

De sprikende forklaringene gjorde at det ble grunn til å mistenke svigermoren og ektemannen for å lyge om sine observasjoner, og de ble dermed fengslet.

Nå kan det se ut som lagmannsretten også synes forklaringene til svigerbroren og svigerfaren er mistenkelige.De har forklart at årsaken til at de ikke har sett snurten av Dung, var at hun fulgte en vietnamesisk skikk om å holde seg for seg selv den første tiden etter fødselen.

Fengslet til 10. september

I tillegg har svigerfaren sagt at han har vært syk i denne perioden. Politiet har imidlertid merket seg at han var frisk nok til selv å ha kjørt Dung ut på Sartor senter 23. juni, fem dager etter at Dung fødte en datter. Hele familien har bodd under samme tak i perioden etter 23. juni. Etter det BT forstår mener lagmannsretten at det er sannsynlig at både broren og svigerfaren har holdt tilbake viktig informasjon, og at det derfor er nok grunn til å mistenke dem for å ha noe med et drap å gjøre.De to blir holdt fengslet frem til 10. september.

Tingrettens avgjørelse for ektemannen og svigermoren ble stående. De har fortsatt fått henholdsvis fire uker og to uker i fengsling. Alle har brev- og besøksforbud og kan ikke ha kontakt med hverandre.

TURBULENT UKE: Torsdag ble Dungs svoger pågrepet av politiet. Søndag ble han sluppet fri, men i går var han nok en gang tilbake i politiets varetekt. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON
Silje Katrine Robinson
DET VERSTE: Det som skjedde i går var den verste scenen jeg hadde skissert for min klient, sier Bjarte Madsen, advokat for Dungs svoger.
Valde, Vegar