Henriksen er født i 1964, og har juridisk embetseksamen fra 1990.

Han har vært advokatfullmektig, advokat og amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Henriksen har fra 1995 vært herredsrettsdommer ved Nordhordland sorenskriverembete, skriver lagmannsretten i en pressmelding.