Sykehuset håper at posten skal bidra til færre korridorpasienter og kortere sykehuskøer i Helse Vest. Den nye dagposten er den første i sitt slag i Bergen, og kan være et alternativ til innleggelse på sykehus. Pasientene fraktes til sykehuset om morgenen, og hjem igjen ved middagstid.

— Dersom sykehuset kan gi like god behandling til pasienten på en dagpost som på en sengeavdeling, kan pasienten bo hjemme og være dagpasient hos oss i stedet, sier sjef ved medisinsk klinikk, Rolf Pedersen, i en pressemelding.

— Andre kan tas direkte inn som dagpasienter og ikke legges inn i det hele tatt, sier han. Posten skal blant annet følge opp slagpasienter og hofteopererte, pasienter med komplisert diabetes, kronisk hjerte- og lungesyke og gjennomføre enkelte demensutredninger. Behandlingstilbudet på dagposten er tverrfaglig, og pasientene har lege, pleiepersonell, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom til rådighet.