I går gikk byrådsleder Monica Mæland til forretningsutvalget og ba de andre partiene om at det blir avholdt ekstraordinært bystyremøte førstkommende mandag. Det ble senere endret til torsdag, av praktiske hensyn.

«For pengar kan ein få alt, heiter det. Nei, ein kan ikkje det», deklamerte Henning Warloe (H) da han takket for seg som finansbyråd mandag. Salig Arne Garborg har selvsagt rett. Alt kan ikke kjøpes for penger, men det meste har sin pris. Prislappen for ny finansbyråd lyder på 100.000 kroner. Det er nemlig kostnaden ved å innkalle til møte i bystyret neste uke.

**Les også:

Tyst om byrådskabal**

– Ekstra sak

Et ordinært bystyremøte koster anslagsvis 150.000 kroner. Pengene går til møtegodtgjørelse til bystyrets 67 representanter, samt noe til administrasjon.

– Men dette blir et kort møte, så jeg regner med at godtgjørelsen blir noe mindre. Jeg vil tro det vil koste rundt 100.000 kroner, sier direktør for bystyrets kontor, Roar Kristiansen.

Det er for øvrig samme sum som kunne reddet videre drift ved 4H-gården på Garnes som nå står i fare for å måtte legge ned Åpen gård-tilbudet sitt.

Byrådslederen møter liten forståelse for at ny byråd må godkjennes av et ekstraordinært bystyremøte.

– Hvis byråden er klar, kunne vi gjort det unna som en ekstra sak på tampen av mandagens møte, sier gruppeleder for SV, Oddny Miljeteig.

– Hvis byråden ikke er klar, kunne byrådslederen satt inn settebyråden sin frem til neste ordinære bystyremøte i oktober. sier Ruth Grung (Ap).

– Jeg forstår at det beste hadde vært å få en avklaring mandag, men det gikk ikke, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Bare fire byråder

Byrådslederen er ikke komfortabel med å kalle inn til ekstraordinært bystyremøte med de kostnader og den ekstrabelastningen på bystyrets medlemmer det medfører.

– Det er vanskelig å be om, men situasjonen er som den er.

Mæland avviser at det var et alternativ å be om bystyrets godkjenning av nytt byråd på mandag.

– Vi hadde stortingsvalg forrige uke, vi la frem budsjett mandag. Det har vært mer enn nok å konsentrere seg om. Jeg forstår at bystyret hadde tid til å gjøre endringer i byråd. Det hadde ikke jeg, sier Mæland.

Å bruke settebyråd frem til neste ordinære bystyremøte, var heller ikke noe godt alternativ, mener byrådslederen.

– Det er teknisk mulig, men det ville fått konsekvenser, sier Mæland.

Hun peker på at antallet byråder ble redusert fra syv til fem i mai.

– Med settebyråd måtte vi gå fra fem til fire i en periode med regjeringens fremlegging av statsbudsjettet, budsjettarbeid i komiteene og levering av andre saker til bystyret. Det ville gått ut over tjenestene i kommunen. Vi leker ikke byråd, men jeg overlot til forretningsutvalget å ta en avgjørelse. Det har de gjort.