Statens vegvesen skal første og fremst jobbe med broen på kvelds— og nattestid, og håper dermed å unngå problemer for trafikantene som skal til og fra Sotra.

— Men omleggingen vil kunne skape noe kø. Det er vanskelig for to store biler å passerer hverandre på omkjøringsveien, melder Vegvesenet.

Arbeidet vil pågå fra klokken 21.00 til 05.30 fra onsdag til søndag.

NY BRO: Den midlertidige broen i bakgrunnen skal rives nå som den nye broen er ferdig.
GEIR BREKKE, STATENS VEGVESEN
BEDRE PLASS: Fra 15. mai blir det firefelts vei til Sotra, med ett kollektivfelt i hver retning.
GEIR BREKKE, STATENS VEGVESEN

Store byggekraner må til for å fjerne broen. Mens arbeidet pågår blir riksvei 555 stengt, og trafikken dirigert rundt Drotningsvik senter. Denne omkjøringsveien er også brukt tidligere.

Vegvesenet tar forbehold om at arbeidet kan bli forlenget til klokken 09.00 lørdag morgen, og at det søndag morgen vil måtte pågå til broen er fjernet.

Har brukt «krigsbro»

Den midlertidige broen ble løftet på plass i desember 2012. De siste 15 månedene har den opprettholdt Janavegen mens Statens vegvesen har jobbet med å rive den gamle broen og bygge en ny og lengre

Med de nye kollektivfeltene på riksvei 555 i Drotningsvik ble nemlig veien bredere, og den gamle broen for kort. Den nye broen går over alle fire kjørefelt.

Imens har bilistene kjørt på en «krigsbro».

Den midlertidige broen er av samme type som brukes av tankser under krigføring. I det sivile Norge brukes slike «bro-byggesett» under flommer på Østlandet — eller i veiprosjekter.

Firefelts vei til Sotra

Tirsdag blir det dessuten meldt at de nye kollektivfeltene i Drotningsvik blir ferdige én måned foran skjema.

— Det er til stor nytte for den totale trafikkavviklingen at vi får etablert kollektivfeltene fem uker før planen, sier prosjektleder Ole Henning Davik.

De nye kollektivfeltene er på ca. én kilometer og går i begge retninger.

— Vi er godt fornøyd med at hovedentreprenøren greier å bli ferdige med byggearbeidet før sluttdatoen, som er 15. juni. Nå ligger det an til at vi kan åpne de to nye kollektivfeltene 15. mai, sier Davik.

Den siste måneden før åpning legges all trafikk til kollektivfeltene, slik at Vegvesenet kan bygge midtrekkverk på den nye firefeltsveien til Sotra.