Det er kommunes planeksperter som har gjort en ny gjennomgang av tidsbruken for de alternative bybane-traseene mot Åsane.

Det har vært rettet sterk kritikk mot dagløsningen, som sender Bybanen over Bryggen, fordi denne bruker lengre tid enn tunnelene.

BT skrev også tirsdag at fagfolkene ikke vurderte tidsbruken da de anbefalte denne løsningen.

Mindre tid

I dag presenterer byrådet en ny fagrapport, som slår fast at den samlede tidsbruken mellom de forskjellige traseene ikke er så stor som forventet.

Dette begrunner de med forskjellen på reisetid og kjøretid. Altså forskjellen det tar for Bybanen å kjøre fra et stopp til et annet, og hvor lang tid de reisende bruker på å komme seg fra Åsane til Bergen sentrum.

Med underjordiske stopp mener nemlig fagfolkene at de reisende må bruke ekstra lang tid på å komme seg opp fra Bybanen via rulletrapper til friluften. I rapporten skriver de følgende:

«Bergen sentrum er det viktigste reisemålet for trafikk med Bybane. Ettersom alternativene i sentrum har ulik plassering av holdeplasser vil tiden det tar for å komme til holdeplassen være ulik alt etter hvor du befinner deg i byen. Som en felles referanse for reiser til Bergen sentrum har vi valgt Sjøfartsmonumentet på Torgallmenningen».

Stoppeplasser

Deretter har de målt tiden det tar å gå fra Sjømannsmonumentet til de forskjellige stoppeplassene.

  • til holdeplass Torget (alt 1Aa): 2 min
  • til holdeplass under Christies gate (alt 2Aa): 4 min
  • til holdeplass i Kaigaten (alt 2Ab): 6 min
  • til holdeplass i Fløyfjellet med inngang fra Vetrlidsallmenningen (alt 2Aa/2Ab): 6 min Fagetaten mener politikerne må være klar over forskjellen på kjøretid mellom holdeplassene, og samlet reisetid for passasjerene, når de nå skal velge hvilken trasé Bybanen tar nordover.

«Beregningene viser at det er størst forskjell mellom kjøretid og reisetid for tunnelalternativene. Dette skyldes at holdeplassene ligger mindre sentralt og i tillegg under bakken, noe som gir lenger gangtid for passasjerene».

Bystasjonen og Torgallmenningen

I rapporten presenterer de også to forskjellige reisetider. Dersom de tar utgangspunkt i kjøretiden fra Bystasjonen til Åsane, bruker dagløsningen 21:22 minutter (26:18 minutter med stopp i Nyhavnsveien). Til sammenligning bruyker det ene tunnelalternativet 16:25 minutter

BT har tidligere skrevet at ti minutter ekstra reisetid for en dagpendler betyr tre ekstra døgn på reisefot i et arbeidsår.

Når fagfolkene sammenligner reisetiden fra Torgalmenningen til Åsane, så er forskjellen 18:18 minutter (23:13 med stopp i Nyhavnsveien) for dagløsning, mens tunnelløsningen vil bruke 18:46 minutter, og faktisk lengre tid.

Skeptisk til rapport

Charlotte Spurkeland (H) var blant dem som sikret flertall for tunnelløsningen da Høyres bystyregruppe hadde møte om dette før jul. Den viktigste årsaken til det er at hun ikke vil ha den over Bryggen.

— Da taper vi alle de muligheter som ligger for å bruke dette helt unike byrommet på en ordentlig måte. Dette argumentet står fast for meg, og for veldig mange andre i Høyres bystyregruppe vil jeg tro.

TAR TID: Fagetaten i kommunen har regnet på tidsbruken til Bybanen på nytt, etter at kritikere mente den brukte for lang tid over Bryggen.
Tor Sponga (illustrasjon)

Også hun er skeptisk til den nye tids-rapporten fra kommunen. Hun peker på at Bybanen var tegnet inn med mye fortere kjøretid over Bryggen i den første konsekvensutredningen.

Feil utgangspunkt

Hvis dette nå er med i beregningen, skjønner hun ikke hvordan banen kan gå fortere enn tidligere beregnet. Også valget av Sjømannsmonumentet overrasker.

— På en gjennomgående bane vil svært mange mennesker ta Bybanen til andre steder enn sentrumstoppet langs traseen, og da er ikke reisetid det vesentligste – da er kjøretid det som gjelder. Jeg mener derfor det er underlig å legge Sjømannsmonumentet. som grunnlag for hele denne utregningen.

Hun presiserer samtidig at kjøretiden fremdeles er raskere med tunnelalternativet.

Siste spikeren i kisten

Gruppeleder for Venstre, Julie Andersland, mener det siste notatet fra fagfolkene bør bli spikeren i kisten for tanken om en tunneltrasé til Åsane.

— Konklusjonen i den nye rapporten er klar: Tunnelalternativene innebærer lenger reell reisetid for passasjerer som skal til og fra sentrum. Tunnel-tilhengerne har argumentert med at deres alternativ er vesentlig raskere. Det viser seg nå å være feil.

Andersland ber bystyregruppen til Høyre om å ta en ny runde på bybanespørsmålet.

— Da vi begynte denne debatten, argumenterte tunnel-tilhengerne med at deres alternativ ville spare folk for et kvarter tur/retur mellom Åsane og Bystasjonen hver dag. Nå ser vi at det snarere er snakk om rundt fire minutter, til en ekstrakostnad i milliardklassen. Jeg håper og tror at det er en del i Høyre som nå vil se på faktagrunnlaget på nytt, og tenke seg om to ganger.