Den 15. november blir Agnes Mowinckels gate stengt for gjennomgangstrafikk. Det er arbeidene med den midlertidige ”Pastaterminalen” som gjør det nødvendig å stenge Agnes Mowinckels gate for gjennomkjøring.

— Terminalen som åpner 2. januar, skal erstatte perrongene 19, 20 og 21 inne på Bystasjonen mens arbeidet med bybanetraséen i sentrum pågår, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bergen kommune.

Bussene som kommer fra sør får ny trasé fra Danmarksplass over nye Nygårdsbro til Bystasjonen. Unntaket er linje 70 som fortsatt vil gå via Gamle Nygårdsbro.

— Omleggingen medfører at bussene sparer et par minutter på turen til sentrum. Ulempen er at busstoppene ved Nygårdsbroen og Høgskolen i Lars Hilles gate blir lagt ned. De som bruker disse må gå enten til Danmarksplass eller den nye terminalen ved Pastasentralen, fortsetter Jenssen.

Frem til årsskiftet vil bussene som skal sørover fortsatt kjøre via Agnes Mowinckels gate og Lars Hilles gate.

Biler som skal til Legevakten kan fortsatt kjøre fra Lars Hilles gate og inn Agnes Mowinkels gate. Men biler som kommer fra nord må kjøre via Bjørns gate og inn Vestre Strømkaien. Det vil ikke lenger være mulig å kjøre fra Fjøsangerveien direkte inn til Legevakten.

Etter planen vil ”Pastaterminalen” bli fjernet høsten 2009 for å gi plass til bybanen, og området rundt vil bli gjort om til park.

Agnes Mowinkelsgate går mellom Legevakten og Fylkesbygget.

Leif Gullstein