Årsaken til dette er alle forsinkelsene i Statens vegvesens, Regjeringens og nå Stortingets behandling av Bergensprogrammet.

— Bompengeringen i Bergen havner ca. 50 millioner kroner bak inntektsmålet for 2005. Det viser beregningene, opplyser byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Det betyr at tapet så langt ikke er fullt stort som man fryktet. Men det vil nok bli enda større.

— Stortingets utsettelse av Bergensprogrammet medfører at de fem nye bomstasjonene ikke kommer i drift før i 2007, sier Lisbeth Iversen.

Dette har planmessige og reguleringsmessige årsaker, og henger sammen med at ingen ting skjer i «i marken» før Stortinget har gjort sitt vedtak 28. februar.

— Det justerte inntektsmålet vedtatt av bystyret er 270 millioner kroner. Inntekten kommer til ligge på rundt 220 millioner kroner, og ikke 200 millioner, som forutsatt, sier Iversen.

Etterslep på 100 millioner

Uansett må dette inntektstapet hentes inn igjen senere. Enten ved at bompengetakstene heves enda mer, eller at bompengeinnkrevingen fortsetter ut over den vedtatte innkrevingsperioden, som skal vare til og med 2015.

Med de forsinkelsene som nå er programmert, kan etterslepet komme opp i godt over 100 millioner kroner før den justerte bompengeringen kommer i full drift.

Det var store prisøkninger på både bybanen og Ringveg vest som gjorde det nødvendig å justere opp inntektene i bompengeringen. Først ble innkrevingsperioden forlenget fra 2011 til 2015. Så måtte årsinntekten i bompengeringen heves kraftig fra gjennomsnittlig 200 millioner til 270 millioner kroner.

For å få dette til, vedtok bystyret i desember 2004 å

  • stramme inn rabattordningen
  • opprette fem nye bomstasjoner
  • innføre bompenger også på søn- og helligdager.

Statens kvern

Men det er Stortinget som har siste ordet i bompengesaker, også når det gjelder endringer i eksisterende avtaler. Og i fjor vinter og vår mol statens kvern så langsomt at Bondevik-regjeringen ikke fikk saken fra seg før etter at det avgående Stortinget hadde sluttet å fungere.

Lisbeth Iversen håper likevel at to av endringene i bompengeordningen kan gjennomføres forholdsvis raskt etter 28. februar. Det gjelder rabattendringene og innkreving på søn- og helligdager, som ikke krever bygningsmessige inngrep, «bare» en høring.