JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Dette var den mest konkrete nyheten som kom ut da den nyetablerte styringsgruppen for Bergensprogrammet hadde sitt første møte i Bergen onsdag formiddag.

Styringsgruppen ledes av ingen ringere enn vegdirektøren selv, Olav Søfteland, som for sikkerhetsskyld også hadde tatt med seg Vegdirektoratets utbyggingsdirektør, Lars Aksnes.

Grunnen til at den nye bompengeordningen først kommer i drift i 2003, og ikke i 2002 som planlagt, er at Stortinget ikke vil få anledning til å behandle og vedta bompengeordningene for Bergensprogrammet før våren 2002.

I løpet av vinteren har både Bergen kommune og flere av Hordalands representanter på Stortinget presset på for at Samferdselsdepartementet skulle få proposisjonen om Bergensprogrammet frem til Stortinget før sommeren.

Vegdirektør Olav Søfteland forklarte onsdag formiddag at det gjenstår altfor mange spørsmål som Samferdelsdepartementet må ha svar på før Bergensprogrammet kan legges frem for Stortinget. Disse spørsmålene knytter seg først og fremst til bybanen, og i særlig grad til oppdaterte beregninger for investering og drift.

Med i styringsgruppen for Bergensprogrammet er representanter for Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Hordaland vegkontor og Fylkesmannen i Hordaland.