JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noDette var den mest konkrete nyheten som kom ut da den nyetablerte styringsgruppen for Bergensprogrammet hadde sitt første møte i Bergen i går. Styringsgruppen ledes av ingen ringere enn vegdirektøren selv, Olav Søfteland, som for sikkerhetsskyld også hadde tatt med seg Vegdirektoratets utbyggingsdirektør, Lars Aksnes. Stortinget neste vår — Men hva med takstene for 2002? Vil de ble tilpasset det nye inntektsmålet som var vedtatt for den nye bompengeordningen? - Det må det bli opp til Bergen kommune å finne ut, sier vegdirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende. Grunnen til at den nye bompengeordningen først kommer i drift i 2003 er at Stortinget ikke vil få anledning til å behandle og vedta bompengeordningene for Bergensprogrammet før våren 2002. Krever sikre beregninger I løpet av vinteren har både Bergen kommune og flere av Hordalands representanter på Stortinget presset på for at Samferdselsdepartementet skulle få proposisjonen om Bergensprogrammet frem til Stortinget før sommeren.Vegdirektør Olav Søfteland forklarer at det gjenstår altfor mange spørsmål som Stortinget må ha svar på før Bergensprogrammet kan sluttbehandles. - Når jeg har tatt plass i styringsgruppen for Bergensprogrammet, er det bl.a. for sikre at alle vesentlige spørsmål kommer opp og blir besvart på vegen frem til stortingsbehandling, seier Søfteland. Samlet transportløsning Med i styringsgruppen for Bergensprogrammet er representanter for Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Hordaland vegkontor og Fylkesmannen i Hordaland.- Hva med kommunens og fylkeskommunens andel av bybanen, som kan bli opptil 50 prosent av investeringskostnaden?- For å få staten til å overta mest mulig av disse kostnadene, gjelder det å vise hvordan bybanen kan bli en del av en samlet transportløsning for Bergen, sier vegdirektør Olav Søfteland.

Les også:fakta/bergens-programmet Bompengepakken kan bergast