I dag startet Bergen tingrett behandlingen av spørsmålet om hvorvidt kravet mot staten er foreldet. Utfallet kan bli avgjørende for mange barnehjemsbarn som ble utsatt for vanskjøtsel og overgrep på norske barnehjem så langt tilbake som på 1950 og 1960-tallet.

Klare signaler

Randi Noren Risbergs prosessfullmektig, Stig Åkenes Johnsen, brukte formiddagen til å argumentere for at staten ikke kan avvise med grunnlag i foreldelse.

Han viste til at et samlet storting har sagt klart fra at i saker som gjelder barn og unge skal staten som hovedregel se bort fra reglene om foreldelse i forbindelse med fremme av erstatningskrav.

Posttraumatisk stress

Det har å gjøre med at selv om overgrepene skjedde for mange tiår siden, er det først i løpet av de siste årene Randi Noren Risberg har fått en klar diagnose som kan spores tilbake til det hun opplevde på barnehjemmet Morgensol.

Det er slått fast at hun lider av posttraumatisk stress og alvorlig angst som direkte kan knyttes til opplevelsene hennes på barnehjemmet. Risberg har tidligere fått billighetserstatning fra Bergen kommune, men insisterer på å føre en bredt anlagt erstatningssak mot staten for å få belyst barnehjemsskandalen i alle detaljer.

Staten avviser

I Bergen tingrett er staten er representert ved advokat Fanny Platou Amble fra regjeringsadvokatens kontor. Hun holder sitt innlegg i ettermiddag.

Dommer Åge Pedersen administrerer saken.

GIDSKE STARK