ARNE EINAR BRUNarne.brun@bt.no

Barn med sykdommer i nervesystemet kan nå få en bedre oppfølging og behandling. I går ble en splitter ny avdeling på Barneklinikken på Haukeland sykehus åpnet. Mange av barna her er fysisk handikappede, har epilepsi, vannhode eller psykologiske problemer. Tidligere ble barna plassert på forskjellige sengeposter, men nå kan de få et mer spesialisert tilbud. Den nye avdelingen har ti sengeplasser.

For tretten år gamle Frode Holmefjord som lider av epilepsi, betyr ny avdeling med helt nytt EEG-utstyr en stor forandring. Nå kan mor Wenche Gullaksen Holmefjord se på en dataskjerm om det er et epilepsianfall på gang eller ikke.— Det er så vondt å se når Frode kaster hodet bak og begynner å skrike. Med dette utstyret kan legene se om han får et anfall, sier Wenche Gullaksen Holmefjord.

Primus motor bak den nye barneavdelingen er professor Per Erik Waaler. Han begynte allerede i 1991 å samle inn penger til prosjektet gjennom næringslivet, legater og frivillige organisasjoner i Bergen.- Fordelen med en egen avdeling, er at man kan gi rolige omgivelser til barna, og ha et spesialtrenet personale. Vi har også et aktivt forskningsmiljø som kommer barna til gode, sier professor Per Erik Waaler, som har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra barnas foreldre.