Bergen kommune har i dag anmeldt en ansatt i tilknytning til den pågående etterforskningen om økonomisk underslag.

I slutten av oktober ble det kjent at en betrodd mellomleder i Bergen kommune har underslått millioner av kommunens penger over en tiårsperiode. Mannen skal blant annet ha sendt fakturaer på vegne av kommunen, men tatt pengene selv.

Har gransket

Kommunen har jobbet med å granske hvor pengestrømmer er gått, og undersøke forholdene knyttet til økonomisk underslag som nå er under politietterforskning.

— Etter den forrige anmeldelsen har en intern gruppe jobbet med å se på pengeflyten i denne saken. Vi har gått inn i pengestrømmen, og sett på fakturaer. I den anledning har vi kartlagt mye, og en annen persons navn har dukket opp ved flere anledninger, sier kommunaldirektør Robert Rastad til BT.

Konfronterte

Han sier de konfronterte denne personen. Det er ikke snakk om et nytt forhold, men en eventuell medvirkning til saken de allerede kjente til.

- Hvor stor medvirkning er det snakk om?

— Det vil vi ikke kommentere. Dette har vi gitt til politiet, sier Rastad.

Han meg presisere at han overhodet ikke har samarbeidet med noen

Kai-Inge Gavle, forsvarer for mellomlederen som har innrømmet underslag

Han presiserer at en hver er uskyldig til det motsatte er bevist. Da de gikk til politiet med den forrige saken, hadde de samtidig en erkjennelse av sakens forhold fra dne mistenkte. Det har de ikke denne gangen.

— Vi konfronterte vedkommende med dette, og fikk noen forklaringer. De forklaringene synes vi ikke var gode nok, og valgte da å gå til politiet så de kan etterforske dette.

- Er det mistanke mot flere?

— Det er ingen konkrete mistanker. Vi har fått en del tips, og en rekke av dem er sjekket ut. Men vi er interessert i all informasjon i denne saken, og vil fortsette å jobbe videre med å kartlegge pengestrømmen.

Kommenterer ikke

Han forteller videre at de har nulltoleranse i denne type saker, og at det var grunnen til at de tok det til politiet.

Siden saken er under politietterforskning, vil de ikke kommentere nærmere detaljene i funnene de har gjort.

Den ansatte er varslet om at kommunen vurderer å suspendere ham, og fikk i dag beskjed om at de har politianmeldt ham.

- Han syntes det var ubehagelig

Advokat Kai-Inge Gavle, forsvarer for den første mannen som ble anmeldt for underslag, ble etter de første skriveriene i dag kontaktet av klienten.

NEKTER FOR SAMARBEID: Advokat Kai-Inge Gavle representerer den kommunale mellomlederen som tidligere i år innrømmet underslag. Klienten hans reagerte tirsdag med vantro på at en ny person i kommunen er anmeldt i tilknytning til samme sak. - Disse underslagene han har gjort, de har han gjort ene og alene. Det har han sagt helt fra begynnelsen av, og han ber meg nå gjenta det poenget, sier Gavle. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL

— Min klient hadde fått med seg nyheten om den nye anmeldelsen på bt.no. Han syntes det var ubehagelig å se at en til er mistenkt for å ha medvirket til underslagene han er siktet for, sier Gavle.Gavles klient, en mellomleder i Bergen kommune, har innrømmet å ha underslått fire til seks millioner kroner over ti år. Det skal ha skjedd ved at han trikset med fakturaer.

— I telefonsamtalen med meg ba han meg presisere at han overhodet ikke har samarbeidet med noen. Disse underslagene han har gjort, de har han gjort ene og alene. Det har han sagt helt fra begynnelsen av, og han ber meg nå gjenta det poenget, sier Gavle.

- Hvorfor er dette så viktig for ham?

— Det er det han anser som faktum i saken. Underslagene er, ifølge ham, noe han har gjort ene og alene. Han har gjort det i skjul for både kolleger, famille, venner og bekjente, sier Gavle.

— Om kommunens interne grupper nå avdekker nye underslag, kan ikke min klient bestride det. Men han bestrider som sagt at han har samarbeidet med noen.

- Vet ikke hvem det er

- Kjenner din klient personen som nå er anmeldt?

— Det har jeg ingen kommentar til. Verken jeg eller min klient har kjennskap til hvem dette skal være. Vi kjenner saken kun gjennom media, sier Gavle.

- Kommunen var ikke i kontakt med dere før de la ut pressemeldingen om den nye anmeldelsen i dag?

— Nei.

- Har du noe syn på det?

— Nei, det har jeg ikke. Det kunne jo vært greit å vite om det på forhånd, men som sagt kjenner vi nå saken kun gjennom media.

Klokken 1400 tirsdag startet et informasjonsmøte for de ansatte ved den aktuelle kommunale avdelingen.

MISTENKTE IKKE FLERE: - Vi avdekker litt hver dag, sa kommunaldirektør Robert Rastad om arbeidet med å nøste opp i hvordan den underslagsmistenkte mellomlederen har gått frem. Da mistenkte de ikke flere personer.
VEGAR VALDE