Slettebakken Menighets Eldresenter er først ute og søker kommunen om 250.000 kroner for å dekke investeringskostnadene i forbindelse med omleggingen. De fleste andre institusjoner har ikke tenkt så langt. Regningen kan fort komme opp i minst ti millioner kroner.

Viktig sak for beboerne

Eldresenteret på Slettebakken har TV både på alle de 97 rommene og i felleslokalene. Antenne på taket som tar inn NRK, TV 2 og TVNorge er eneste mulighet nå. Signalene derfra forsvinner om ett år. Da må alt være tilrettelagt for den nye tid.

TV-en er viktig for alle som bor på institusjoner og som ofte er henvist til å sitte mye inne.

Det kan Margit Signora Horpedal, en av beboerne ved Slettebakken Menighets Eldresenter, skrive under på. Hun er talskvinne for beboerne og svært opptatt av at man skal få orden i tv-saken.

— Alle her håper virkelig at det skal ordne seg, og at kommunen gir oss de pengene som trengs, sier hun.

Begynner å haste

Det samme håper eldresenterets daglige leder, Janneke Eide.

— Det begynner å haste med å få disse tingene på plass. Vi vil ikke risikere at våre beboere sitter med svarte skjermer 1. oktober neste år, sier hun.

Foreløpig har hun ikke fått noe svar på henvendelsen til kommunen, men velger å være optimistisk.

— Vi tror nok de ansvarlige skjønner at dette er noe som bare må gjøres, og innse at det koster penger, sier hun.

Selv har hun satt seg grundig inn i saken og har brukt mye tid på å prøve å finne den beste løsningen. Valget falt på kabel-tv. Parabolantenne vil medføre mye drift og vedlikehold som senteret ikke har kompetanse til, og digitale dekodere på hvert rom vil gi stor risiko for tekniske feil og kreve mye vedlikehold.

Kabel-tv er noe dyrere å installere, men koster mindre å drifte.

— Vi har prøvd å orientere oss i forhold til hva som trengs, hva det koster og hva som er mest hensiktsmessig på lang sikt. av denne typen tjenester opplever stor pågang.

Bredbånd og ip-telefoni

— Å få jobben gjort kan ta et halvt år, og 1. oktober 2008 blir det analoge nettet slått av. Derfor har vi ikke mye tid og vei. Det haster med å få en avklaring, ikke minst når det gjelder den økonomiske siden av saken, sier Eide.

Hun er overbevist om at hun etter mye arbeid, mange telefoner og hodebry har landet på den beste og mest fremtidsrettede løsningen, en løsning som åpner muligheter både for ip-telefoni og bredbånd.

— Det er viktig å være vel forberedt. Flere og flere av beboerne som flytter inn til oss, kommer fra borettslag med kabel-tv, og er vant med mange kanaler. Da bør de ha noenlunde det samme tilbudet når de kommer hit, sier hun.

Venter store utgifter

Seksjonssjef Jan Petter Stoutland i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune er klar over at det nå begynner å haste med å gjøre seg klar for den nye tv-hverdagen ved institusjonene, og han bekrefter at omleggingen til digitalt bakkenett kan bety store utgifter for kommunen.

-Vi vet ikke hvor mye, men når vi ser at det koster 250 000 kroner ved en institusjon, og vet at vi har i underkant av 40 institusjoner til sammen, da er vi nødt til å se nærmere på disse kostnadene, sier han.

Han vil nedsette en intern arbeidsgruppe skal kartlegge tv-situasjonen ved institusjonene.

FRYKTER SVART SKJERM: Beboer Margit Signora Horpedal og daglig leder ved eldresenteret, Janneke Eide, er skjønt enige om at TV-en er en viktig del av hverdagen ved senteret. Dette senteret har forberedt seg på den nye tid, men det har ikke kommunen og de fleste andre kommunale institusjoner.
Høvik, Tor
ANTENNE PÅ TAKET: Antenne på taket er ikke til mye hjelp om ett år. Vaktmester Gunnar Myrbakk er innstilt på mer moderne metoder.
Høvik, Tor