Med små vink til sin nærmeste familie tok en tydelig preget Sverre Hagland sete da retten ble satt i Gulating lagmannsrett og ankesaken mot ham og HSD i Sleipner-saken tok til i Bergen Tinghus mandag morgen.

— Ikke skyldig

Hagland var kaptein på Sleipner da den braste inn i Store Bloksen litt over syv om kvelden 26. november 1999. 16 mennesker mistet livet i forliset. Nå står han tiltalt for straffbar uaktsomhet

— Erkjenner du straffeskyld, helt eller delvis, etter tiltalen, lød spørsmålet fra dommer Martin Tenold.

— Nei, lød svaret, fra Hagland, klart og tydelig.

Sverre Hagland har vært uføretrygdet siden Sleipner gikk ned den fatale novemberkvelden for snart fire år siden. Han står tiltalt for å ha utvist uaktsomhet, men ble frikjent i Sunnhordland tingsrett i fjor.

Vær og hastighet

Så tok aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen ordet. Han mener at en rekke feil ble begått ulykkeskvelden, og at kaptein Hagland har ansvaret for dette.

— Kapteinen kunne og burde tatt inn opplysninger som hadde gjort at forliset hadde blitt unngått, sa statsadvokaten til retten.

I sitt lange innledningsforedrag brukte han meget lang tid på å beskrive værforholdene under forliset, og stilte spørsmål om det var forsvarig å gjennomføre turen. Hastigheten på båten var også et sentralt punkt.

Feil og ytre påvirkning

Haglands forsvarers side, Per Magne Strandborg, la i sitt innledende foredrag vekt på særlig to punkt. Han vil forsøke å sannsynliggjøre at det var elektroniske feil i styreanordningene på Sleipner.

I tillegg vil han forsøke å føre bevis for at ytre forhold, som vind, strømninger osv., påvirket kursavvik som igjen ledet til at Sleipner smalt i Store Bloksen.

Begrepet "broaching" ble trukket inn som en mulig forklaring på at Sleipner kom ut av kurs. Broaching oppstår når båten svinger opp mot vinden av seg selv grunnet bl.a. strømninger.

Da saken ble behandlet i første instans, Sunnhordland tingsrett, prosederte Strandborg på de samme poengene. Den gang fant retten det "usannsynlig" at broaching hadde spilt noen rolle. Også punktet om mulig feil i det elektroniske styringssystemet ble ikke tillat vekt. "Ingenting tyder på at dette kan ha hatt innvirkninger", het det i dommen.

- Klar feilnavigering

Sunnhordland tingsrett fant det bevist at ulykken kom som et resultat av "en klar feilnavigering" av Sverre Hagland, men fant det ikke bevist "at den feilnavigeringen skyldes mangel på oppmerksomhet om fartøyets seilas", og valgte derfor å frifinne Hagland for straffbar uaktsomhet.

Strandborg pekte også på at aktoratets opplysninger om Sleipners hastighet like før kollisjonen, og bølgehøyden, er omtvistet.

Det er berammet fem uker til saken og om lag 40 vitner og sakkyndige er kalt inn.