Investeringskostnadene er beregnet til 30 millioner kroner. En MR-maskin bruker sterke magnetfelt og radiobølger til å lage bilder, og for de innvidde er den nye maskinen av typen 3 Tesla MR. Radiologisk avdeling har allerede to 1,5 Tesla MR-maskiner, i tillegg til at avdelingen kjøper MR-tjenester. Den nye 3 Tesla-maskinen vil ha et utvidet bruksområde i forhold til de eksisterende maskinene, og gi bilder med bedre oppløsning. Den kan også gi langt bedre undersøkelse av blant annet hjerte-/karsystemet. Av investeringen på 30 millioner kroner, vil ni millioner bli dekket med eksterne midler fra Universitetet i Bergen og Hjertefondet. For Helse Bergen vil investeringene fordele seg med syv millioner kroner i 2003 og 14 millioner i 2004.