Ansatte og studenter vil opprette en ny høyskole på egen hånd etter nedleggelsen av NITH Bergen. For å realisere planene trenger de 2,5 millioner kroner.

Den private IT-utdanningen ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i Bergen blir fra høsten av nedlagt og flyttet til Oslo. Foreleserne er opptatt av at fagmiljøet ikke forsvinner fra byen, og jobber med å starte en ny IT— høyskole i Bergen med studier innenfor spill og webkommunikasjon. Navnet skal være SIM og studiestart skal være til høsten

– Det er så irriterende enkelt. Vi har drive, studenter, unik kompetanse og et solid økonomisk grunnlag, sier Rune Gamst Rolfsen, høyskolelektor ved NITH Bergen.

De mangler bare 2,5 millioner kroner og 1000 kvadratmeter lokaler.

Gravøl og ny piff

I november besluttet NITH-ledelsen at studietilbudet i Bergen skulle legges ned.

– Bakgrunnen er den sterke nedgangen i antall søkere til IT-studier i Norge, opplyser rektor Bjørn Hanssen ved NITH.

Da IT-boblen sprakk i 2000 hadde høyskolen 2300 studenter. I fjor var studenttallet nede i 650.

Gravølstemningen la seg over NITH Bergen, som har tilholdssted i gamle Hansa bryggerier.

– Da vi fikk beskjeden gjorde vi noe vi aldri har gjort i arbeidstiden før: tok oss en øl. Så kom studentene og spurte om vi ikke bare kunne starte vår egen skole. Det ga oss den ekstra piffen vi trengte, sier Gamst Rolfsen.

Likviditetsproblem

Noen måneder senere er eksamensrett og lånekassefinansiering ordnet for de om lag hundre bergensstudentene. Det eneste som mangler før SIM er en realitet er finansiering og lokaler.

– Jeg er på kanten til å pantsette huset for å få dette til. Det er bare et likviditetsproblem vi står overfor, sier Gamst Rolfsen, og forklarer at statsstøtte til skoler utbetales to år på etterskudd. For å klare seg gjennom disse to årene kreves en garanti for 2,5 millioner kroner. Høyskolelektoren oppfordrer bransjen til å engasjere seg i saken.

– Det er viktig at næringslivet i Bergen ser hvilke ressurser som går tapt hvis dette fagmiljøet forsvinner, sier han.

Må flytte eller bytte

Ledelsen i NITH tilbyr bergensstudentene studieplass i Oslo fra høsten av. For dem som ikke ønsker å flytte, er alternativet overgang til liknende studier ved Universitetet eller Høgskolen i Bergen.

Gamst Rolfsen anser ikke dette tilbudet tilfredsstillende.

– Universitetet og andre høyskoler i bergensområdet har riktignok studieprogram for IT-studier, men ingen av disse kommer kvalitetsmessig i nærheten av det vi kan tilby, sier han.

Studentrepresentant for førsteårsstudentene ved NITH Bergen, Espen Ellingsen, er enig i lektorens vurdering.

– Alle står sammen og jobber for en ny høyskole. Vi er ikke interessert i å bytte studiested midt i utdannelsen, sier han.

På møtet i Studentrådet ved høyskolen i går ble det dannet en gruppe som skal legge en videre strategi sammen med foreleserne.

– Vi kommer blant annet til å hjelpe med markedsføring. Det er viktig for oss å vise hvilken kompetanse skolen kan tilby. Det handler om å investere i fremtiden, sier Ellingsen.

Nilsen, Arne