• Det må gjøres noe med E16 så raskt som mulig. Vi jobber så fort vi kan, sier Helge Andre Njåstad (FrP)

For fem dager siden uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ville prioritere en ny E16 mellom Bergen og Voss. I går raste det på nytt slik at veien blir stengt i flere dager.

— Det som skjedde i går understreker hvor viktig det er at noe må gjøres fort. Jeg er glad samferdselsministeren er utålmodig på å fremskynde vegprosjekter, sier partifelle Helge André Njåstad som er formann i kommunalkomitéen på Stortinget.

Utsatt

— Veien er svært viktig for Hordaland. Den er både for trafikkfarlig og utsatt for ras. Det gjelder både for de som bor i Bergensregionen og langs traseen i Vaksdal og på Voss, sier Njåstad.

— Hvor raskt kan det gjøres?

— Vi jobber som fort som det er mulig og fremskynder dersom mulighetene ligger til rette for det.

Står ikke på oss

Vosse-ordfører Hans-Erik Ringkjøb har også tro på at regjeringen prioriterer E16.

— Det er mitt klare inntrykk at regjeringen gjør det de kan for å komme raskt i gang med en ny E16 mellom Bergen og Voss. Det skal i all fall ikke stå på oss lokalt med tanke på å legge til rette for fremdrift, sier Hans- Erik Ringkjøb.

Han har tro på at det kan bli anleggsstart om fire-fem år.

— Slik det ser ut nå kan prosjektet bli klart slik at det er med ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. Det første arbeidet kan da starte i 2018-2019. Det er viktig å komme tidlig i gang slik at pengene ikke må på oppgradering av tunneler langs den traseen vi har i dag. Av samme grunn trengs også en helt ny vei, sier ordføreren.