Champion Shipping AS har skaffet seg sitt niende tankskip. Seks av dem er heleid og tre delvis eiet. I tillegg har rederiet kommersiell drift av to NIS-registrerte greskeide tankere.

Administrerende direktør Arne Viste tror at kjøpet skal bli en bra forretning, men medgir at prisen for skipet er ganske høy. Fraktmarkedet for denne type skip er også for tiden svært godt.

Skipet skal benyttes i rederiets trades med vegitabilske oljer, det vil si palmeolje, ulike typet matoljer, flytende gjødsel og liknende. Skipet kan eventuelt også benyttes til transport av raffinerte oljeprodukter som for eksempel bensin, flybensin og gassolje. Skipet skal overtas senest i januar neste år.

Kjøpet dreier seg om MT «Scottish Wizard» på cirka 40.000 dødvekttonn, bygget ved Uljanik — verftet i Jugoslavia i 1990, opprinnelig som norsk MT «Osco Stripe». Det er bygget med dobbelt bunn.

Rederiet er i gang med en utskifting av flåten fra enkeltskrog-skip til skip med doble bunner/doble skrog for å tilfredsstille nye internasjonale regler.

Selger av MT «Scottish Wizard» er et norsk kommandittselskap med adresse i Oslo. Hun seiler nå under britisk flagg i Isle of Man-registeret. Driften skjer fra Australia.

I Champion Shippings eie skal skipet skifte navn og settes under norsk flagg i NIS. Hjemsted blir Bergen.

Rederiet eies av de to tidligere Odfjell-ansatte, Arne Viste (60) og Karl L. Kvalheim (54). I løpet av de siste fem årene har rederiet kjøpt skip for mellom 750 og 850 millioner kroner.

I fjor oppnådde rederiet fraktinntekter for egne skip på 355 millioner kroner. Driftsresultatet etter avskrivninger ble 65 millioner. Uten avskrivninger ble det 109 millioner kroner. Årsresultatet for 2004 ble pluss 63,7 millioner.

Resultatet for 2004 ble det beste i rederiets historie, men 2005-tallene kommer til å bli enda bedre. Det meste av resultatet pløyes tilbake til rederiet med tanke på videre vekst.

DE AVLER PENGER: Administrerende direktør Arne Viste (t.v.) og styreformann Karl L. Kvalheim begynte begge hos Dan Odfjell som læregutter. Nå tjener de penger som gress. ARKIVFOTO: TOR HØVIK