RUNE CHRISTOPHERSEN og NTB

Ronnie L. Zape ble i Bergen tingrett i mars dømt til fem års ubetinget fengsel, etter at det norskregistrerte kjemikalieskipet «Bow Eagle» i august i fjor kolliderte med et fransk fiskefartøy utenfor kysten av Frankrike.

Zape ble dømt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp.

Opphevet

Dette førte til at fire av mannskapet på fiskebåten omkom. Tre andre ble liggende i sjøen i åtte timer før de ble reddet.

Styrmannen anket tingrettens dom til Gulating lagmannsrett, men lagmannsretten nektet å fremme anken. Denne kjennelsen har Høyesteretts kjæremålsutvalg nå opphevet, og lagmannsretten må igjen vurdere om ankesaken skal behandles i retten.

— Jeg er fornøyd med det. Saken er av en slik karakter at den bør behandles i lagmannsretten. Det synes jeg er ganske åpenbart, sier Zapes forsvarer Aasmund O. Sandland.

Sandland anket til Høyesterett fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil. To av dommerne som nektet ankesaken fremmet for lagmannsretten hadde også vært dommere da Zape ble fremstilt for varetektsfengsling i oktober i fjor.

Gikk for langt

Advokat Sandland mener lagmannsretten gikk for langt i å uttale seg om skyldspørsmålet, og at det gjorde dommerne inhabile. Det er følgende avsnitt som har fått advokaten til å reagere:

«Han (Zape, red.anm.) var, ifølge sin egen forklaring, klar over sammenstøtet med fiskebåten, men valgte å forlate stedet uten å undersøke nærmere og uten å slå alarm eller hjelp. Dette indikerer en klar mangel på respekt for sjøens regler og øker ikke sannsynligheten for at siktede vil bli i landet for eventuelt å ta sin straff».

— Zape har aldri innrømmet at han var klar over sammenstøtet med fiskebåten. Det er helt unødvendig av dommerne å gå så langt i å konstatere skyldspørsmålet som de her har gjort. Det er ikke relevant for spørsmålet om varetektsfengsling, sier Sandland til bt.no.

Han fikk medhold fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i at dommerne var inhabile. Lagmannsretten må derfor vurdere saken på nytt.