HANS K. MJELVA

— Se så like de er. Vi har kjøpt inn make drakter til dem før pressekonferansen, spøkte partisekretær Stian Nyhus da Anne Gine Hestetun (42) i tok oppstilling ved siden av Arbeiderpartiets avtroppende førstedame, Anne-Grete Strøm-Erichsen (55), for å bli avfotografert.

De to Ap-kvinnene var påfallende like i stilen, og Hestetun har problemer med å finne særlig politiske forskjeller mellom seg og Strøm-Erichsen.

— Det er klart at Anne-Grete har lenger politisk fartstid, sier Hestetun, som har vervet som byråd for oppvekst som sitt fremste verv. I dag sitter hun i bystyret, og er medlem i komité for finans, kultur og næring.

Næringslivsbakgrunn

Det er Strøm-Erichsens heltidspolitikerstilling Hestetun skal ta over, når Strøm-Erichsen rykker inn på Stortinget neste høst. Hun tar likevel ikke over Strøm-Erichsens posisjon som gruppeleder for Ap i bystyret. Den rollen får Terje Ohnstad.

Hestetun har store deler av sin bakgrunn fra næringslivet, og har blant annet vært linjedirektør i Fjordline. I dag har årdølingen en prosjektstilling hos strømmeklerne i Bergen Energi.

— I og med at jeg har en næringslivsbakgrunn er jeg opptatt av at vi må utvikle regionen så sterkt som mulig. Jeg brenner for regionene og for et sterkt Vestland, sier hun.

Hestetun vil allerede fra 1. januar gå inn i en heltidsstilling i partiet, før hun i februar rykker inn som vikar for Eilert Jan Lohne i Komité for helse og sosial.

Hestetun har tidligere har vært byråd for oppvekst.

Alternativt Ap-budsjett

Samtidig som Hestetun ble presentert, la Strøm-Erichsen frem Arbeiderpartiets alternative bybudsjett, som opposisjonsparti for første gang siden 1986. Her foreslår partiet blant å øke eiendomsskatten med ti prosent neste år.

Forslaget har etter alt å dømme ingen sjanse til å bli vedtatt, all den tid byrådet etter alt å dømme vil bli enig med Frp om neste års budsjett.

Med forslaget signaliserer likevel Arbeiderpartiet et alternativ, med økte skatter og mer penger til velferd som hovedingredienser.

Eiendomsskatten utgjør den største inntektsøkningen i forhold til byrådets budsjettforslag. 35 millioner vil Ap hente inn her. I tillegg vil de hente inn fem millioner ved å øke avgiftstiden og parkeringsområdet i sentrum.

Fridalen og SFO

Ap har også ført opp resultatet av budsjettforliket i Stortinget, og forventet innsparinger i sykefravær og innkjøp som inntekter.

Pengene vil partiet blant annet bruke til å

  • pusse opp Fridalen skole (15 millioner)
  • redusere SFO-satsene (til 1800 kroner)
  • øke rammetimetallet i skolen (10 millioner)
  • styrke bemanningen i helse og omsorg (8 millioner)
  • å ikke trekke fra kontantstøtten i sosialhjelpen (8 millioner)
  • tenne gatelysene hele året (10 millioner)
  • innføre en bytakst på buss (10 millioner)
  • starte arbeidsmarkedstiltak for å få folk ut av sosialhjelp (5 millioner)
  • styrke det frivillige kulturarbeidet i bydelene (2 millioner)
  • øke støtten til idretten (4 millioner)

I tillegg kommer en rekke mindre poster, blant annet til kulturorganisasjoner og bystyret. De vil også øke investeringene med 50 millioner kroner, der 40 millioner skal brukes til å etablere to nye kommunale barnehager med 150-160 plasser.

- SE SÅ LIKE DE ER: Bergens Ap-dronning, Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserte fornøyd sin etterfølger, Anne Gine Hestetun, i går<br/>Foto: KNUT STRAND