Ingen av dem Bergens Tidende har snakket med tror Fremskrittspartiet har den minste sjanse til å få gjennomslag for sine kontroversielle krav.

«Nazi-metoder»

Unge Høyre-leder i Bergen, Harald Hove, går så langt som til å karakterisere tiltakene som «nazi-metoder».

— Jeg vil spørre Sortevik om hvordan han ville like å bli ransaket. Narkotikamisbruk foregår nemlig i alle miljøer, sier Hove, som selv er skoleelev.

— Hvis jeg ble avkrevd urinprøve ville jeg sagt plent nei. Det kan heller ikke være sånn at mis-tanke skal være god nok grunn til å rote i elevenes saker, mener han.

Ødeleggende for tilliten

AUF-leder i Hordaland, Åshild Fløisand, er rystet over at lov-og-orden-partiet Frp ikke vil be-skytte elevenes privatliv.

— Dette ville virke ødeleggende for tilliten mellom elevene og skolen. Det beste vi kan gjøre er å satse på forebyggende tiltak. Hvis vi klarer å gi ungdommene et fritidstilbud, vil færre bli trukket inn i et miljø der narkotikamisbruk er vanlig, mener Fløisand.

Leder for Elevorganisasjonen, Robert Terdal Moe, mener forslaget bryter med generelle retts-statsprinsipper.

— Jeg skulle ønske Frp heller ville styrke det forebyggende arbeidet. Vi har lenge etterlyst flere miljøarbeidere på skolene. Man må se på andre tiltak enn de som bare handler om straff og kontroll, sier Moe.

Foreldre er skeptiske

BT skrev i går at flere rektorer vegrer seg for å påta seg politioppgaver. Foreldre BT har snakket med er også skeptiske til tvungen urinprøve og narkohunder på skolene. Leder for foreldrenes ar-beidsutvalg ved Breimyra ungdomsskole, Rune Christiansen, mener forslaget går altfor langt.

— Å slippe narkohunder inn i klasserommene er ikke den rette måten å håndtere problemet. Det er bra å tenke nytt, men dette ville gå ut over elevenes integritet, mener Christiansen.

FORSLAGSSTILLER: Frps Arne Sortevik