Tingretten har avsagt skjønn i flere saker som handler om grunnerverv langs Bybanen. Mens grunneierne i ulik grad får erstatning for selve grunnen de har avgitt, sier retten nei i saker der eierne ber om erstatning for tapt omsetning eller andre tap på grunn av byggevirksomheten.

— Retten er enda mer knepen på pengene denne gangen enn ved forrige runde med bybaneskjønn. Dessuten mener vi at det er begått faktiske og juridiske feil i skjønnet, sier advokat Ståle Eeg-Nielsen.

Han representerer to av grunneierne. Eeg-Nielsen er skuffet både over nivået på erstatningene generelt og over at tapt inntekt ikke regnes med i erstatningssummene.

Paradisisk anke En av eiendommene er Sandbrekkeveien 1, det gule hjørnehuset like ved bybanestoppet på Paradis. Tidligere var det bilforretning i underetasjen, med parkeringsplass utenfor. Nå er området blitt bybanestopp, og lokalet har vært uegnet som forretning under byggearbeidene.

Eier Inge Kristian Kristoffersen får 5,4 millioner kroner i erstatning for grunnen han har avgitt. Det utgjør rundt 2800 kroner kvadratmeteren. Kristoffersen krevde også erstattet tapte leieinntekter i det gjenværende huset, men får nei. Retten mener det ville være dobbel erstatning.

— Det stusser vi virkelig på, og mener retten blander kortene. Her er det snakk om et hus som fortsatt står, og som ikke er omfattet av grunnervervet. Men det har vært umulig å leie ut underetasjen så lenge det har vært byggeplass utenfor, sier Eeg-Nielsen.

Han varsler at de vil begjære overskjønn, det vil si anke avgjørelsen.

Tapte millioner i måneden Rema 1000-eier Reidar Madsen er også skuffet over det han får høre fra skjønnsretten. Han krevde erstatning for tapt omsetning i butikken i de 12 månedene det var byggeplass rundt butikken. Omsetningen sank med mellom én og 2,7 millioner kroner hver måned i forhold til året før. Madsen mener at hovedårsaken var at mange parkeringsplasser var stengt.

— Jeg skjønner ikke at retten kan se det på annen måte. Vi er klar over at stenging av offentlig vei ikke gir erstatningsplikt, men her er det snakk om at de stengte våre private parkeringsplasser, sier Madsen.

Retten viser derimot til rettspraksis som er at «det må skje et inngrep i grunn eller rettighet for å oppnå partsstatus». Når det gjelder parkeringsplassene, skriver retten at «selv om kundetilstrømningen kan ha blitt påvirket av at 26 parkeringsplasser var utilgjengelige (...) var dette kun en faktisk konsekvens av det å drive næringsvirksomhet i et bygg med felles parkeringsplass».

Enkleste ikke det beste Madsen eier fire andre eiendommer på Wergeland som har avgitt grunn til Bybanen. Erstatningen ble 3200 kroner kvadratmeteren. Retten mener at det må tas hensyn til at Wergeland nå blir senterområde med høyere byggehøyder, og at Madsen dermed har fått økt verdi på tomtene takket være Bybanen.

— Det er vi uenig i. Wergeland ville uansett blitt senterområde. Rettens resonnement er for enkelt, og prisen bør være betydelig høyere, mener Eeg-Nielsen.

Reidar Madsen hadde i går ikke bestemt seg for om han ville anke.

Burde forretningene fått erstatning for tapt omsetning? Si din mening i kommentarfeltet: