Bergen tingrett har reagert strengt mot 51-åringen som tidligere denne måneden sto tiltalt for mer enn 60 forhold.

Nå er han dømt til tre års ubetinget fengsel for å ha gjennomført 36 grove tyverier, åtte forsøk på grovt tyveri, samt fire simple tyverier.

300 innbrudd

Langt på vei de fleste av tyveriene er gjennomført mot forretninger i Bergen. Utbyttet har blant annet bestått i kontanter, tobakk, øl og klesartikler.

Bergenseren har mer enn 300 innbrudd bak seg siden slutten av 90-tallet, men har i mange år blitt ansett for å være sinnslidende. Flere rettspsykiatere har tidligere konkludert med at han har vært strafferettslig utilregnelig.

Dermed har han ikke blitt idømt ordinær fengselsstraff for sine mange ugjerninger.

— Jeg har aldri skjønt hva det betyr, sa mannen om utilregnelighet i et BT-intervju i april 2012.

- Var ikke psykotisk

Nå mener imidlertid nye rettspsykiatere, og retten, at 51-åringen fra Bergen ikke var psykotisk eller bevisstløs da han fra høsten 2011 til november 2012 gjennomførte tyverier mot flere forretninger i Bergen.

Retten legger til grunn at mannen gjennom mange år har hatt en schizofrenilidelse, og at han har misbrukt narkotika siden tenårene.

I sin forklaring sa mannen at guddommelige vesener hadde lagt fra seg penger på de aktuelle stedene før han brøt seg inn og stjal.

— Forsto at det var galt

Denne forklaringen har ikke retten funnet å kunne legge vekt på når det gjelder hvorvidt han var psykotisk, og mener det er flere forhold som taler for at mannen var tilregnelig da han gjennomførte de mange tyveriene.

«Han har gitt uttrykk for at han forstod at det var galt å begå disse handlingene, (..) han forstod at de fikk konsekvenser for de fornærmede. Han valgte likevel å utføre handlingene fordi han trengte penger», heter det blant annet i dommen.

Tingretten viser også til at mannen kun stjal fra bedrifter og ikke privatpersoner.

«Tiltalte fremstår rasjonell når det gjelder valg av steder for vinningskriminalitet. (..) Handlingene fremstår ikke ulogiske og vilkårlige», heter det.

Ba om utsettelse

Retten mener mannen over årene har «vent seg til» at han bedrive kriminalitet uten at dette får konsekvenser, og viser til at han gjennom mange år har sluppet straff på grunn av sin strafferettslige utilregnelighet.

Forsvarer Rune Valaker ba i sin prosedyre om at rettssaken mot 51-åringen måtte utsettes, og viste blant annet til at saken er mangelfullt opplyst. Forsvareren ba videre om at nye sakkyndige måtte oppnevnes.

Retten, på sin side, mener saken er fullstendig opplyst, og har ikke funnet grunnlag for å imøtekomme disse ønskene.

51-åringen må, i tillegg til å tåle tre års ubetinget fengsel, betale til sammen nær 350.000 kroner i erstatning til flere bedrifter.

BT har ikke lyktes å komme i kontakt med mannens forsvarer torsdag ettermiddag.

— Fengsel er ikke noe sted for ham. Han trenger medisinsk oppfølging, ikke å bli buret inne, sa Valaker til BT etter at det ble kjent at 51-åringen er ansett som tilregnelig.