Utdaterte reguleringsplanar FJELL: Reguleringsplaner må få datostempel. Det meiner KrF-politiker Egil Morland og ei gruppe bebuarar i Fjell kommune på Sotra. — Vi kan ha all verdas målsetjingar om estetikk og utforming av byggjefelt. Likevel ser vi at det dukkar opp felt som er basert på 10 til 15 år gamle reguleringsplanar, og som slett ikkje er slik vi ynskjer dei. Allminnelege byggjeløyve vert forelda etter få år. Slik bør det også vera med reguleringsplanar, seier Moland til VestNytt. Rorbuplaner i kø SUND: 12 utbyggere i Sund ønsker å satse på reiseliv, men mangler godkjente arealer for å realisere planene om bygging av rorbuer. De kjemper en hard kamp mot byråkratiet, skriver VestNytt. Det tar flere år før feriebygg godkjennes; en av utbyggerne har ventet ni år. Ifølge Sunds næringskonsulent Stein Jamne er det mye enklere å få tillatelse til å bygge næringsbygg - selv i strandsonen. Best på kompost FJELL: Alle innbyggerne i Fjell komposterer det organiske avfallet sitt. Naturvernforbundet har derfor blinket ut kommunen som vinner av den første kompostprisen i Hordaland. Innbyggerne kan velge mellom egen kompostbinge i hagen, eller de kan bruke spesialspann som hentes av kommunen. Halvparten har valgt hageløsningen. Naturvernforbundet er imot all forbrenning av organisk avfall på grunn av utslippene. Kompostering er et virkemiddel for å redusere utslippene. I Hordaland er det så langt bare Fjell som har fått alle innbyggerne med på laget. Nytt sandtak på Eidsland MØSTER: Etter mange protester fra bygdefolket er det nå klart for et nytt sandtak på Møster i Vaksdal kommune. I løpet av 20 år vil det hentes ut 450.000 kubikkmeter sand. I snitt vil 14 billass kjøres hver dag fra sandtaket til utskipning fra kaien. Det liker innbyggerne dårlig. De viser til bråk, støy og støv fra lastebilene som skal frakte sanden. Deler av ferden vil nesten gå gjennom tunet til folk, skriver VaksdalPosten. Bjørn Arvid Ekse, grunneier av sandtaket, sier at det skal bygges en ny vei under Nordheimsbrekka, som fører lastebilene i utkanten av grenda. Kjørte i fjellveggen LAKSEVÅG: Det ble mindre trafikale problemer ved Damsgårdstunnelen da en bil kjørte i fjellveggen klokken 0935 torsdag morgen. Personene i bilen ble ikke skadet, men en bensinlekkasje fra bilen gjorde at trafikken ble hindret en kort periode. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Øygarden får ny barneskule ØYGARDEN: Innan 1. oktober i år bør ein ha avklart stadval for den nye barneskulen som skal byggjast i nordre del av Øygarden, og eit år seinare bør forprosjektet vere ferdigstilt. Det meiner skulesjef Øyvind Strandheim. Saka skal diskuterast av hovudutval for skule- og oppvekst på måndag. Skulesjefen tilrår at ein no set ned ei plannemnd som skal jobbe med prosjektet, melder Radio Sotra. Får ikke tippemidler SOTRA: Sartor Sportsfiskere, Sartor Sportsskytterlag og Båtlaget RAN vil i denne omgang ikke få tippemidler til prosjekt slik det er søkt om. Det opplyser fritidsleder i Fjell, Terje Gregersen. Årsaken er at kommunen ikke har bevilget midler til prosjektene, og når kommunen ikke er med vil søknadene heller ikke bli vurdert av fylket. Det melder Radio Sotra. Ønsker ny HVPU-debatt ASKØY: - Vil ordføreren ta initiativ for å sette i gang en debatt om HVPU-reformen i Askøy? Det er Frps Jan-Ove Fromreide som stiller dette spørsmålet til kommunestyre. Fromreide er av den oppfatning at reformen har ført til at mange blir sosialt isolerte og han mener også staten skyver oppgavene over på kommunene. - Vi bør plassere de dårligst fungerende i denne gruppen sammen i bokollektiv, mener Frp-politikeren. Dette melder Radio Sotra. Kjørte i fjellveggen med vilje SENTRUM: Det unge paret kranglet i bilen, og den mannlige passasjeren ble så sint at han dro i håndbrekket, slik at den 23 år gamle kvinnelige bilføreren mistet kontrollen over kjøretøyet. Dermed snurret bilen tre ganger rundt, før den traff fjellveggen i Nygårdstunnelen, opplyser vaktsjef Bengt Angeltvedt ved Bergen politidistrikt. Ingen kom til skade i kollisjonen, som skjedde ved 22.15-tiden i går. Innbruddstyv løs ARNA: Politiet i Arna leter etter en innbruddstyv, etter at det er oppdaget to boliginnbrudd i løpet av to dager. Onsdag brukte en ubuden gjest brekkjern for å ta seg inn i et bolighus i Indre Arnavei og tok med seg et fjernsynsapparat og en telefon. Torsdag ble det oppdaget at noen hadde brutt seg inn i en hytte like i nærheten. Politiet tror samme person står bak, men foreløpig er ingen mistenkt eller pågrepet.