Kort tid etter skal også leder for Bergen-kontoret, Erlend Innset, ha blitt gjort kjent med anklagene fra entreprenørselskapet NCC. Selskapet hadde avdekket at personer med tilknytning til Notar hadde tegnet seg på listen over førstegangskjøpere, og innkalte til et møte med Notar-ledelsen.

– NCC hadde det første møtet med Notar 12. mai. Da var Asgeir Sæther til stede. Vi tok opp forhold som NCC reagerte på, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i NCC Bolig til avisen.

På et senere møte, hvor også Erlend Innset deltok, skal Lunøe ha gjort det klart at NCC ville kreve erstatning og informere Kredittilsynet om saken.