Leder for økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt Rolf Hegland bekrefter at det er kommet tre anmeldelser fra sameiet Radialen terrasse. Etter det Bergens Tidende forstår er ytterligere to anmeldelser på vei.

— Vi etterforsker saken med tanke på mulig grovt bedrageri, og kommer til å kartlegge hvert tilfelle for seg, sier Hegland. Han bekrefter at det er selskapet Notar som er anmeldt, men legger til at det ikke er selskapet som sådant som vil bli etterforsket.

— Vi kommer til å rette etterforskningen mot de personene som eventuelt har fått noen til å stå som eiere av leilighetene før disse er solgt videre, sier Hegland.

Som Bergens Tidende tidligere har skrevet, mener flere av Radialen-beboerne at Notar-meglerne har spekulert i boligene deres. Overskuddet fra videresalget ble, ifølge Kredittilsynet, delt mellom foretaket og spekulantene.

Kjenner ikke innholdet

Informasjonsansvarlig Eivind Rodem i Notar sier til BT at Notar er orientert om at det foreligger anmeldelser på selskapet. Han er foreløpig ikke kjent med innholdet.

— Politiet må gjøre sitt arbeid, og utover det kan vi ikke kommentere anmeldelsene før vi vet hva de gjelder, sier Rodem.

— Men på generelt grunnlag er det vel aldri positivt for et selskap å få politianmeldelser mot seg?

— At noen velger å sende inn en anmeldelse har vi ikke kontroll over. Det kan hvem som helst gjøre. Vi kan ikke si noe mer om saken før vi kjenner innholdet av anmeldelsene, sier Rodem, og understreker at ingen av de meglerne som Kredittilsynet mener har brutt god meglerskikk, lenger arbeider i selskapet.

Kan bli flere anmeldelser

I går kveld var det møte i sameiet Radialen terrasse. Notar-spekulasjonene var siste sak på agendaen, og styreleder Grethe Viken Larsen ser ikke bort fra at det kan komme flere anmeldelser fra sam-eiet. Beboerne er nå bedt om å gå gjennom skjøter og andre salgsdokumenter for å se om de kan ha vært utsatt for svindel.

— Det kan bli aktuelt for styret å fronte saken dersom det er mange som ønsker å få undersøkt og eventuelt anmelde sine boligkjøp, sier Larsen.

SNAKKIS: Notar-saken var tema også etter at gårsdagens møte i sameiet Radialen terrasse. Styreleder Grethe Viken Larsen mellom Arthur Larsen (t.v) og Keilon Hiis Bergh.
ØRJAN DEISZ