I uken før jul skrev Bergens Tidende om Gerd Skaars konflikt med Notar over kjøp av ny leilighet, samt salg av sin egen. Et par dager senere fikk hun en avtale hun kunne leve med.

15. januar håper hun at Notar er ute av livet hennes for godt.

Stresset og uerfaren

Historien startet da en Notar-mekler overbeviste Skaar om at hun burde legge inn bud på en leilighet i Nattlandsveien. Mekleren fakset over et budskjema, som Skaar måtte returnere umiddelbart. Bud: 885.000 kroner. Stresset og uerfaren som hun var, så var hun ikke klar over at hun kunne påføre forbehold om salg av egen bolig. Det oppdaget hun først etterpå.

Heldigvis bød en annen over.

Men mekleren greide på nytt å overbevise Skaar om at dette fortsatt kunne bli et bra kjøp. Og her kommer grunnlaget for striden:

— Jeg sa til mekleren: «Jeg byr 910.000. Men da med forbehold om at jeg får solgt min egen leilighet.», forteller Skaar.

— Han sa også at det ikke ville bli noe problem å selge leiligheten min, og at jeg ville få minst taksten på 865.000 kroner, og gjerne over 910.000 også.

Slik gikk det ikke. Tvert imot.

Nektet å signere kontrakten

Først da hun fikk innkalling til kontraktsmøtet forsto hun at noe var galt. Der stod det nemlig ingenting om forbeholdet. Derfor nektet Skaar å signere kontrakten. Notar avviste nemlig at det ble gitt noe muntlig forbehold.

Det gjorde ikke saken bedre for Skaar at Notar hadde store problemer med å selge hennes leilighet til en akseptabel pris. Først etter 11-12 visninger kom det til slutt et bud som hun under tvil kunne godta: 805.000 kroner. Riktignok 60.000 under takst, men i det minste overtar kjøperen allerede 15. januar.

Det betyr at Gerd Skaar blir sittende med to leiligheter i bare to uker, siden hun overtok sin nye leilighet i går. Frykten hennes var nemlig at det ville ta mye lengre tid før ny eier ville overta. Det kunne ha kostet henne svært dyrt.

Slo av 20.000 på honoraret

— Notar skulle egentlig ha 70.000 kroner for salget av leiligheten min, men de slår av 20.000 kroner, sier Skaar. Etter å ha diskutert det med advokaten sin så gikk hun med på det.

Men noe godt minne blir dette ikke: Tross alt så har hun fått langt mindre for leiligheten enn det både mekler og takst forespeilet henne. Dessuten risikerer hun å måtte betale 6000 kroner i advokatutgifter. Hvis da ikke Fylkesmannen gir henne 5000 i støtte.