Bevillingen er gitt til et nytt selskap, som nå skal selge de samme boligene fra de samme lokalene med de samme meglerne.

– Vi har vært i kontakt med alle klientene, og så vidt jeg kjenner til er det ingen som har trukket seg, sier Erlend Innset, hovedeier og styreformann i selskapet som mistet bevillingen.

Innset er ikke på eiersiden i det nye selskapet, og Kredittilsynet vil granske hans rolle i det som er skjedd.