Her skal blant annet bli serveringssted, utstillingslokale — og gulv i glass. Det forteller informasjonsbladet for Sydnes og Nøstet Velforening. Budsjettet for restaureringen skal være på over syv millioner kroner, og ifølge den lokale velforening er det allerede i gang en god dialog mellom havnevesenet, arkitekt og antikvariske myndigheter. Det er stiftelsen Damsgård Kulturhistoriske Forening som har påtatt seg det økonomiske løftet det er å få Nøsteboden i drift igjen. Blant tingene som skal gjøres er utbedring av gulv i 1. etasje. Seks kvadratmeter av gulvet skal dessuten erstattes med glass, slik at tang, kråkeboller, krabbe og fisk blir en del av en lyssatt inneopplevelse. I tillegg til oppjekking, reparasjon av fundament og skifting av dårlige bjelker, skal hopen foran boden graves opp, slik at boden igjen kan fronte sjøen. Håpet er at også vestre del av Sukkerhusbryggen kan få tilbake sine granittrapper, som i dag ligger like under asfalten - trappene der keiser Wilhelm og kongen i sin tid steg i land. Nettopp Nøsteboden og Sukkerhusbryggen er antatt å være de eneste historiske kvaliteter som fronter dette strøket av Bergen mot havnen. Sydnes og Nøstet Velforening ser blant annet frem til å få utstillingsplass for foreningens mange bilder fra gamle Nøstet, i tillegg til en avdeling som skal fortelle om Wingaards vinhandel.

— Uten kommunale ressurser. Det er ikke bare fantastisk, det er fantastisk utrolig, heter det i velforeningens blad.