TRULS SYNNESTVEDT

  • Museum for Havnevesenet.
  • Historisk vinbar.
  • Søndagsmarked året rundt.
  • Teatersal for Barnas Hus.
  • Grendahus for nærmiljøet.

Ingen tvil, sammen med den nye hurtigruteterminalen vil den renoverte Nøsteboden gjøre Jekteviken til et nytt maritimt og kulturelt in-område i Bergen.

Et gedigent kaiområde, et nytt spennende museum, et nytt utested, et nytt søndagstorg, en ny scene, en ny oase for nærmiljøet.

Oppskriften? Havnevesenet tar seg av det maritime, Roger Iversen fra Damsgård Kulturhistoriske Forening det kulturhistoriske. Havnens historie.

I disse dager er den samme Iversen høyt og lavt mellom manuelle taljer, hånddrevne jekker og avstivende opplangere inne i den gamle sjøboden.

— Gulvbjelkene var råtne og må skiftes, svalgangen og søre veggen er laftet på nytt og bølgeblikket på taket skal erstattes med gammel pannestein, får vi vite.

Det første han gjorde var å fylle ti containere med gammelt boss.

— Deretter kunne vi starte renoveringen, sier kulturens altmuligmann og balanserer på bjelkene like over flomålet.

Når den mannen sier «vi», er sannheten mye nærmere «jeg».

I et år allerede har han brukt ganske mange timer i medbrakt lys inne i Nøsteboden, for at den om et par år skal fremstå som en historisk konkylie, til glede for de fleste, fra den lokale velforening for Sydnes & Nøstet til Havnevesenet til Hurtigrutens passasjerer og oss andre.

Vinsupere, ikke minst.

Vin og havn

Det er nemlig søkt om skjenkebevilling for en blåkopi av et historisk skjenkested, med de samme vinmerkene som ble solgt hos Wingaards Vinhandel på Torget fra 1835, skjenket fra flasker med gamle etiketter av utskjenkere med klær anno dazumal.

— Serveringsstedet skal ha tilhold i den eldste delen, mens Havnevesenets historie tilbake fra 1735 skal fortelles i det nyere tilbygget og i annenetasjen.

Blant museumsgjenstandene blir både gamle kanoner og klinkete bøyer.

Iversen øser av sin omfattende byhistoriske kunnskap.

Nøsteboden som nå renoveres er den eneste gjenstående av ca. 40 i dette området, i 1986 ble en annen fortært av flammene i Paal Kahrs-brannen. I samme brannen forsvant mye Nøstet-historisk materiale.

Iversen blir forbigående deprimert bare ved påminnelsen.

Men kvikner til igjen ved tanken på at havnedirektøren har lovet å holde talen ved åpningen av den nyrenoverte Nøsteboden og at stedet fremover blir årlig arena for «havnens geburtsdag».

Havnen det viktigste

— Men det viktigste nå er å redde bygget med de gamle pakkbodene, det har både raknet, vridd seg og seget i årens løp, sier Iversen og viser oss hvordan han begynte renoveringen med å jekke opp huset, deretter fjerne råtne bjelker og lafte.

— Vi har jo hatt sløyd på skolen, flirer han. Akkurat nå er «vi» i ferd med å legge nye gulvbjelker, tungvekterne er hauget opp utenfor boden, og skal taljes på plass, delvis manuelt.

— Det er en god følelse å gjøre jobben på samme måte som den ble gjort i gamle dager, sier Iversen. Han har avtale med Havnevesenet om at Damsgård Kulturhistoriske Forening skal stå for renoveringen av Nøsteboden. Kostnadene er grovt kalkulert til syv millioner kroner i løpet av de tre årene arbeidet vil pågå, og både Byantikvaren og Stiftelsen Bryggen saumfarer arbeidet.

Selv har Iversen tatt ca. to tusen bilder og dessuten ca. tre timer med film underveis, for å dokumentere begivenheten.

— Se på denne drageren, det er en gammel skipsmast, er det ikke artig? sier han og peker mot taket.

Pinadø er det ikke en gammel skipsmast!

BYTTES: Gamle og råtne gulvbjelker byttes ut med nye i Nøsteboden.<p/>FOTO: TOR HØVIK
RENOVERER: Roger Iversen og Damsgård Kulturhistoriske Forening har med Havnevesenets velsignelse påtatt seg arbeidet med å renovere den gamle Nøsteboden.<p/>FOTO: TOR HØVIK
NØSTEBODEN: I løpet av et par år blir den gamle Nøsteboden ny kulturarena i Bergen. Allerede til sommeren skal det åpnes historisk vinbar her.<p/>FOTO: TOR HØVIK