I årevis har en medalje for FN veteraner skapt konflikt. Nå har et dansk selskap vunnet frem i Bergen tingrett etter å ha saksøkt Norsk veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Det danske selskapet Skandinavisk Handels Kompagni — SHKmente veteranforbundet hadde brutt en samarbeidsavtale om fordeling av medaljer. I retten fikk de fullt medhold.

Erstatning på 3,2 mill.

Bergen tingrett mener at den norske veteranorganisasjonen har opptrådt forretningsmessig illojalt, skriver VG. Veteranforbundet ble dømt til å betale erstatning på 3,2 millioner kroner til den danske produsenten, samt renter. Til sammen over fire millioner kroner.

— Dette er en sum som overstiger vår egenkapital, sier generalsekretær Thor Lysenstøen i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner til VG.

Medaljen det er snakk om ble til som en markering av at FN fikk fredsprisen i 1988.

NVIO fikk tillatelse til å lage medaljen av forsvarsdepartementet og nobelkomiteen. Utformingen av medaljen og administrativ styring av hvem som kunne få den, ble lagt til avdelingen i Bergen.

Uenighet i Bergen

Produksjon og salg tok det danske selskapet seg av. Etter hvert førte uenighet innad i NVIO om hvordan medaljen skulle se ut, til at det danske selskapet ikke fikk mulighet til å selge medaljen. Det er erstatning for dette tapet, danskene nå har fått medhold i at de har krav på.

— De som forvaltet medaljen i NVIO Bergen har ikke klart å legge til rette for det danske selskapet på en korrekt forretningsmessig måte. Dette har ført til at den danske produsenten har stått uten mulighet til å tjene penger på samarbeidet de siste årene, sa Paul Smines til BT i februar.

Smines var leder for veteranorganisasjonen i Bergen fra 2010 til 2012. I retten vitnet han mot sin egen organisasjon.