Ingrid Bøyum Opheim (21) har planlagt å ta hele utdanningen i Bergen. Utlandet frister lite.

— Det er tryggere å studere i Norge. Her har jeg venner og familie. I tillegg er jeg avhengig av å ha en jobb på siden for å skaffe litt lommepenger. Å få deltidsjobb i utlandet tror jeg er vanskelig.

Stadig flere nordmenn tenker som Bøyum Opheim, og holder seg i Norge i studietiden. I løpet av de siste fire årene har antall personer som studerer til en bachelor eller master i utlandet, blitt redusert med en fjerdedel.

Mindre stipend

Også når det gjelder antall studenter som tar en del av studiene i utlandet, er det en markant nedgang. Ti prosent færre er på utveksling i utlandet i år enn for fire år siden, viser en rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP).

Årsakene er mange, ifølge rapporten. En av dem er omleggingen av studiefinansieringen i 2004. Endringen førte til økt valgfrihet med hensyn til hvilke utdanninger i utlandet man kunne få støtte til, men også at mindre av skolepengestøtten blir gjort om til stipend. Det ble derfor dyrere å studere i land som krever høye studieavgifter.

En annen viktig årsak er trolig Kvalitetsreformen. Bredere og mer «salgbare» studietilbud og kortere studieløp har gjort norske studier mer attraktive. At dette har ført til færre utenlandsstudenter, er et paradoks, fordi internasjonalisering står sentralt i reformen.

_Les mer:

Vil gjøre utveksling mer attraktivt_

Høyskolene og universitetene har også lagt mer til rette for at studenter kan reise på utveksling, noe som kan forklare den kraftige nedgangen i studenter som tar en hel grad i utlandet.

Vil heller reise

NIFU STEP påpeker at det er blitt lettere å få studieplass i Norge, slik at færre reiser ut fordi de må.

Ingrid Bøyum Opheim har studert ett år psykologi ved Universitetet i Bergen. Nå satser hun på å utdanne seg som jurist. Hun foretrekker å reise etter studiene fremfor utveksling i utlandet.

— Jeg tror det å være i et annet land vil ta fokuset vekk fra studiet. Det er jo så mye man vil oppleve når man først er ute. Det blir som en ferie.

Venninnen Eline Kirkebø (21) studerer visuell kultur ved Universitetet i Bergen. Å ta en grad i utlandet, har hun aldri vurdert.

— Det kunne jeg ikke tenke meg. Men jeg vurderer å ta et semester i utlandet. Det måtte blitt i et land som har en kultur lik vår. Det var en stor nok omstilling å reise fra Førde til Bergen, sier hun.

- Lettere å få jobb

Bøyum Opheim tror det er lettere å få jobb om en har studert i Norge.

— Det svirrer jo rykter om det, særlig etter at det har vært oppslag i mediene om at arbeidsgivere foretrekker norsk utdanning. Jeg tror det kommer av at arbeidsgiverne ikke kjenner til universitetene i andre land.

Nedgangen i personer som studerer til en grad i utlandet er størst i Australia. Fra studieåret 2003/2004 til fjorårets studieår, har det vært en halvering i norske gradsstudenter.

I USA og vesteuropeiske land utenom Norden har det vært en nedgang på 20 prosent. Det er særlig nedgang i antall som studerer økonomi, teknologi og mediefag i utlandet. I Øst-Europa har antall norske gradsstudenter økt med nesten 50 prosent fra 2003 til 2007.

Trenger ikke studentene utenlandsoppholdet? Si din mening her!

Høvik, Tor