I går ble fire av Sjøforsvarets stridsbåter heist om bord i det sivile frakteskipet «Baltic Sea» på Haakonsvern for å bli fraktet til Den Helder i Nederland. Der vil de bli lastet om bord i det digre nederlandske troppetransportfartøyet «Rotterdam». Så går ferden til Madeira og videre til Senegal på den afrikanske vestkysten.

De fire stridsbåtene med sin besetning på 16 i tillegg til 11 andre norske marinefolk, skal delta i en stor øvelse sammen med nederlandske og engelske amfibiestyrker. Også senegalesiske styrker skal delta i øvelsen «Green Esprey», som vil ha opp mot 3000 deltakere fra 12 nasjoner.

Frykter tropesykdommer

Norsk styrkesjef er bergenseren, kommandørkaptein Erik W. Mohn. Han forteller til Bergens Tidende at målet med den norske deltakelsen er å øve med engelske og nederlandske marinestyrker utenfor våre egne farvann. Britene har lagt opp til et sivilt samarbeid med senegalesiske myndigheter. De norske stridsbåtene er velegnet til å drive rekognosering for styrker som skal øve ilandsetting av tropper. Båtene er også velegnet til å hente ut sårede fra et ilandsettingsområde.

— Den største utfordringen vi møter, er risikoen for at personell skal bli rammet av tropesykdommer, sier Mohn. - Derfor har vi gjort meget grundige medisinske forberedelser. I lang tid har vi drevet innhenting av kunnskaper om sykdomsfarer vi møter i det subtropiske Senegal. I samarbeid med norske kompetanseenheter har alle 27 vært gjennom et omfattende vaksinasjonsprogram. Vi skal ha med oss et sanitetsteam med lege, sykepleier og sykepleierassistent. Så vi regner med å stå godt rustet til å takle de helsemessige utfordringene toktet innebærer, sier han.

Tåler en trøkk

Mohn skal, som sjef for den norske styrken, inngå i den sentrale øvingsledelsen.

— Øvelsen vil foregå i et elvedelta der elvene renner direkte ut i havet. Regntiden er nettopp over når vi kommer ned. Det betyr at elvene er fulle av sandbanker som forflytter seg til stadighet. Dette medfører at vi vil få en viktig oppgave med å kartlegge sandbankene for at invasjonsstrykene kan øve trygt på å ta seg opp elvene. Stridsbåtene stikker bare 80 cm ned i sjøen og er konstruert for å tåle en trøkk. Nærkontakt med sandbankene vil ikke by på problemer for båtene, forteller Mohn.

Øvelsen starter 27. oktober og avsluttes 17. november. De fleste av de norske deltakerne reiser hjem fra Las Palmas den 25. november. Resten vil være returnert til Norge i begynnelsen av desember.

SANITETEN: Marinesykepleier, løytnant Roar Størksen fra Kvinnherad, inngår i sanitetsenheten i øvelsen.
Arne Nilsen