Ingen vet nøyaktig hvor mange soldater og offiserer Norge har hatt ute på utenlandsoppdrag. Men en oversikt Bergens Tidende har fått tilgang til fra Forsvaret, viser at mange tusen nordmenn har deltatt i operasjoner i land der det er blitt brukt uranholdig ammunisjon.

De mulige helsefarene ved bruk av utarmet uran i panserbrytende ammunisjon ble for alvor tema etter Gulf-krigen i 1991. Norge deltok ikke i kampene da Saddam Hussein ble drevet ut av Kuwait, men hadde observatører på grensen mellom Kuwait og Irak etterpå. Norge sendte også et feltsykehus til Saudi-Arabia og et kystvaktskip til Persiabukta. Til sammen deltok rundt 500 nordmenn.

Brukt på Balkan

Senere på 90-tallet ble uranholdig ammunisjon brukt flere ganger på Balkan. NATO har offentlig sagt at amerikanske A-10 angrepsfly fyrte av tusenvis av slike panserbrytende 30 millimeters skudd i Bosnia-Hercegovina i 1994 og 1995.

Ifølge Forsvarets oversikt deltok rundt 5500 nordmenn i NATOs styrker i Bosnia-Hercegovina og Kroatia i etterkant av krigen, fra 1995 til 2004.

Også under den siste krigen på Balkan, da NATO slo til mot Slobodan Milosevic i 1999, ble ammunisjon med utarmet uran brukt av alliansen i flyangrep både i Kosovo, inne i Serbia og i Montenegro. Norge har hatt om lag 3500 soldater og offiserer under NATO-kommando i Kosovo siden 1999, i tillegg til et knippe menn og kvinner på FN-oppdrag og for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Spor etter uran fra ammunisjon er funnet flere steder i Bosnia mange år etter krigshandlingene.

Irak II og Afghanistan

Amerikanerne benyttet den omstridte ammunisjonen også under den andre Irak-krigen. Her hadde Norge med til sammen 163 menn og kvinner, ifølge Forsvarets oversikt, inntil de ble trukket tilbake etter regjeringsskiftet i 2005.

Utarmet uran ble også benyttet av USA i begynnelsen av krigen i Afghanistan, ifølge offisielle amerikanske kilder. Om slike våpen fortsatt blir brukt i «Operation Enduring Freedom», som amerikanernes terroristjakt i Afghanistan kalles, er uklart. NATO har på sin side benektet at alliansens tropper bruker slike våpen i sine ISAF-operasjoner i landet. Norge har hittil hatt snaut 4000 soldater utstasjonert i Afghanistan.