— Vi har ikke mye fri i den norske skolen. Det er det vi har hevdet hele tiden, sier Jan Christian Vestre, leder i Elevorganisasjonen, når BT presenterer tallenes tale for ham.

Diskusjonen om lengden på skoleferien dukker opp med jevne mellomrom. Fra en rekke samfunnsdebattanter hevdes det at man har for mye fri i den norske skolen. Ferien er for lang, elevene har for mye fri. Påstandene er mange. Men stemmer det at norske elever har så mye ferie?

Minst fri i Danmark

Bergens Tidende har sammenliknet skoleplanen for det kommende skoleåret i Norge, og regnet ut hvor mange fridager elevene i den norske skolen har fra skolestart i høst og ett år fremover. Deretter har vi sammenliknet med tilsvarende informasjon fra 28 europeiske land.

Kanskje overraskende for mange har norske skoleelever relativt lite fri, sammenliknet med elever i andre europeiske land.

BTs undersøkelse viser at det er danskene som har minst fri. Flest fridager er det franske skoleelever som har. Forskjellen mellom ytterpunktene er 26 skoledager. Altså mer enn fem uker.

Faktisk er det bare danske, engelske, walisiske og litauiske barn som har mindre fri enn de norske.

— Dette underbygger våre standpunkt. Kvalitet og læring handler ikke om at vi går for lite på skolen i Norge. Det handler om hva vi fyller tiden på skolen med, sier Jan Christian Vestre.

Lang debatt

I fjor sommer gikk Høyres skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, inn for kortere sommerferie. Gjerne ned i fire uker. Et utspill som var til forveksling likt med det stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) hevdet i 1995.

— Fire-fem ukers skoleferie er nok, sa hun den gang til Stavanger Aftenblad.

I år er det Hilde Haugsgjerd, redaktør for Aftenposten Aften, som har vært ute og ment noe om lengden på ferien. Det ikke finnes noen god begrunnelse for at barn trenger åtte uker sammenhengende ferie om sommeren, mener hun. Dessuten skaper slik lang ferie problemer for den moderne familien.

Akkurat det samme mente barneombud Målfrid Grude Flekkøy tilbake i 1986. Den gang fikk hun støtte av kirke og undervisningsministerens personlige rådgiver, nåværende leder av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten. Tre år senere ville Høybråten kutte skoleferien med to uker.

— Skoleferien i Norge er kortere enn i andre land det er naturlig å sammenlikne oss med, mente han.

Hvilke land Høybråten mente det var naturlig å sammenlikne Norge med, vites ikke. Men den norske sommerferien med sine åtte uker er ikke spesielt lang, sammenliknet med andre europeiske land.

- Fungerer greit i dag

Når solen steker og kvikksølvet i gradestokken kryper oppover, er det England, Wales, Tyskland og Liechtenstein som gir skolebarna kortest pause fra skolebenken med bare seks uker. Lengst sommerferie har de i Estland med 13 uker. Like lang ferie har elevene på videregående i Irland og på Island.

Elevorganisasjonen mener ikke at det er behov for verken lengre eller kortere ferie.

— Det fungerer greit som det er i dag. Men vi trenger de åtte ukene til å hente oss inn etter et anstrengende skoleår, sier Vestre.

— Men det er bra med tiltak for dem som ikke har så mye å bruke ferien sin til. Der bør kanskje det offentlige stille mer opp.

Vegar Valde