Da Libyas sterke mann gjennom 42 år, Muammar Gaddafi, ble fanget og drept av opprørerne 20. oktober, var det ikke bare i Libya mange trakk et lettelsens sukk. Også nordmenn har lidd under Gaddafis totalitære og paranoide regime.

Hendelsene i Libya har brakt marerittet om bord i det norske frakteskipet «Germa Lionel» i 1984 frem i minnet igjen. I 69 dager satt 13 norske sjøfolk fanget i Tripoli, beskyldt for å være engelske agenter som hadde kontakt med elementer som ville styrte Gaddafi.

Flere av nordmennene ble utsatt for grov tortur. Matros Bjørn Pedersen fra Hareid kom aldri hjem i live, resten kom hjem med store fysiske og psykiske skader.

Skadene kom fort

To forskningsrapporter har fulgt opp hvordan det gikk med mannskapet på «Germa Lionel». Den anerkjente krisepsykiateren Lars Weisæth fikk i oppdrag både å forske på, og behandle de av mannskapet som ville. 20 år senere ble mannskapet fulgt opp på ny. I rapportene som kom er ni av 13 overlevende fra «Germa Lionel» med.

Et av hovedfunnene som ble gjort, var at de posttraumatiske skadene mannskapet fikk, kom relativt tidlig. I 1984 hadde seks av mannskapet slike skader, i 1987 og i 2004 var tallet stabilt på fire.

I samtaler med forskerne sa flere av mannskapet at de fryktet problemene ville tårne seg opp etter som tiden gikk. Rapporten fra 2004 viser at det ikke var tilfelle. Den gangen var det ikke Weisæth selv, men to yngre forskere, Inger Karin Fuglesteg og Gry Ingrid Larsen, som tok for seg de ni fra båten. Hovedkonklusjonen deres var at de som fikk alvorlige psykiske skader i 1984 også var rammet 20 år senere.

— Som om hodet eksploderte

Overstyrmann Bjørn Ivar Johansen fra Brønnøysund ble kraftig torturert i Libya, men valgte å gå nesten rett tilbake til jobb.

— Jeg hadde opplevd en alvorlig ulykke tidligere, og var ganske robust. Men jeg skal ikke legge skjul på at det var tøft. For eksempel måtte jeg i flere år ligge slik at jeg alltid så døren fra sengen. Hvis ikke fikk jeg ikke sove, forteller han.

I sjøforklaringen beskrev han torturen slik:

— De slo meg en rekke ganger mot begge sider av ansiktet. En tann brakk og flere andre løsnet. Da slagene ble flyttet lenger opp, var det som om hodet skulle eksplodere. Men mannen som torturerte meg så ut til å more seg.

Likevel er det de psykiske inntrykkene som har satt størst merke, forteller Johansen.

— Det jævligste var å høre smerteskrikene fra Bjørn Pedersen, som ble maltraktert i rommet ved siden av, sier Johansen på telefon fra Nordsjøen, der han fortsatt er på jobb som sjømann.

Truet med henrettelse

En annen av sjøfolkene som ble holdt fanget i Tripoli, var annenstyrmann Jan Michaelsen.

Selv ble ikke Michaelsen fysisk torturert, men han ble kastet i fengsel og truet med at det var hans tur neste gang.

— De tvang oss til å se henrettelser på TV, og fortalte at i morgen skulle vi kanskje henrettes ved daggry. På båten hadde vi en pistol i siden hele tiden. Det var en enorm psykisk påkjenning, sier Michaelsen.

Han understreker at han selv har klart seg bra i årene etter marerittet i Tripoli. Men han vet at ikke alle de andre i mannskapet har hatt det like bra.

— Vi har ikke hatt så mye kontakt, men jeg vet at det har gått dårlig med enkelte. Særlig de som var unge den gangen, har slitt, sier han.

Kritiserer oppfølging

Syv av åtte anbefalte gruppeterapi for å bearbeide det de hadde opplevd. Halvparten etterlyste oppfølging fra rederiet, Utenriksdepartementet og helsevesenet. Rapportskriverne konkluderer med at mannskapet ikke ble fulgt godt nok opp hjemme. Heller ikke familiemedlemmer, som opplevde angst og usikkerhet gjennom 67 døgn, ble fulgt opp.

Johansen roser fagfolkene som tok seg av ham i ettertid, men er ellers kritisk til måten norske myndigheter fulgte opp saken på.

— UD gjorde først ingenting, så ville de legge lokk på hele saken. Vi fikk beskjed om at vi ikke skulle snakke om detaljene til andre. De var mer bekymret for Norges forhold til Libya enn for oss, sier han.

Tre av mannskapet på 13 mottok behandling etter krisen, på grunn av posttraumatisk stress. Ingen av disse ble friske, men deres situasjon har ikke forverret seg.

En av mannskapet som lever i dag har slitt med svært store problemer. Han var blant de yngste om bord da terroren og torturen rammet «Germa Lionel». De yngste besetningsmedlemmene har også flest somatiske lidelser, som KOLS og hjerteinfarkt.

Les hele historien om «Germa Lionel» og hva de norske sjøfolkene ble utsatt for i søndagens papir-BT

I GADDAFIS KLØR: Jan Michaelsen var en av de 13 norske sjøfolkene som ble holdt fanget i Tripoli i 69 dager. - Om bord på skipet gikk vi med en pistol i siden hele tiden. Vokterne var unge og virket veldig løse på avtrekkeren. Det er klart at sånt tar på, sier han.
HÅVARD BJELLAND
KAPTEINEN: Sigvart Dahl fra Bergen var kaptein om bord på «Germa Lionel». Dahl ble utsatt for et enormt press fra libyske myndigheter, og måtte skrive under på papirer der han ikke engang visste hva det sto. Bildet er fra sjøforklaringen i Høyanger i august 1984. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH
hman, Rolf