Finske gutter slåss aller minst, bare hver tredje har vært i en slåsskamp.

– Dette er overraskende. Det finnes svært få undersøkelser som sammenligner dette mellom ulike land. Forskjell mellom de nordiske landene er ikke så veldig stor, men den er klar nok, sier barnepsykolog Thore Langfeldt til Dagsavisen.

Undersøkelsen hevder at forskjeller i graden av slåssing blant ungdommer kan skyldes dypereliggende kulturelle forskjeller i hvordan vold aksepteres.

– Noe av forklaringen på at Norge skiller seg litt ut kan ligge i at vi ligger tettere opp til en anglo-amerikansk kultur enn resten av Norden, også i forhold til aggressivitet, sier Langfeldt.

Kristinn Hegna, forsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring tror noe av forklaringen ligger i måten man tolker vold og slåssing på:

– Det sterke fokuset på nulltoleranse i Norge kan ha ført til at ungdommen melder fra om tilfeller man i andre land ikke anser som vold, sier hun.

Undersøkelsen er nylig publisert i det anerkjente amerikanske fagbladet Pediatrics, og er gjennomført av kanadiske forskere med støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO).