Mer enn 4000 elever ble i fjor testet i fagene lesing, matematikk og naturfag, som den norske delen av undersøkelsen. Resultatene er anonyme, man vet ikke hvilke skoler eller elever som har deltatt.

Undersøkelsen viser at det er liten forskjell mellom skolene, men store forskjeller innen hver skole, ifølge Marit Kjærnsli ved Universitetet i Oslo, som har hatt ansvar for den norske del av årets PISA-undersøkelse.

Jentene leser best I internasjonal sammenheng ligger de norske prestasjonen svært nær gjennomsnittet for OECD, som arrangerer den internasjonale testen. Finland ligger i år som tidligere klart i tet, sammen med Sør Korea.

De andre nordiske landene ligger like bak Norge, men forskjellene er små.

Når det gjelder faget lesing er det store kjønnsforskjeller. Jentene leser klart bedre enn guttene. I de to andre fagene er kjønnsforskjellene små.

Du kan lese hele undersøkelsen her.

På rett vei Sist Norge var med i PISA-undersøkelsen var i 2006. Da ble det mye bråk i skolene, fordi norske elever hadde hatt en klar tilbakegang siden testen før. Dette gjaldt i alle tre fagene, men særlig var utviklingen i lesing dramatisk.

Nå er dette snudd. Norske elever har tatt igjen det tapte og vel så det innenfor lesing. Men fortsatt er Norge en gjennomsnittsnasjon, og ligger på samme resultatnivå som for ti år siden.

Byråd bekymret

— PISA-resultatene er både gledelige og bekymringsfulle. Særlig viser tallene oss at det trengs en ny skolepolitikk for å øke matematikkunnskapene, hvor vi til tross for høy ressursbruk kun oppnår middels resultater, skriver skolebyråden i Bergen, Filip Rygg (KrF), i en pressemelding.

— Regjeringen, med kunnskapsminister Kristin Halvorsen i spissen, har dessverre nylig avvist flere tiltak for en bedre matematikkundervisning. Vi har alle forutsetninger for å skape verdens beste skole, men det vil neppe skje med dagens politikk, sier skolebyråd i Bergen mener Filip Rygg.

Er den norske skolen blitt bedre? Si din mening!