Det viser en ny norsk undersøkelse foretatt av Senter for leseforskning ved Høgskolen i Stavanger. Det er særlig i orddiktat elevene gjør det bedre. I andre klasse er antall elever under «bekymringsgrensen» halvert fra 19 til 9 prosent i forhold til 2000.

— Det er veldig kjekt at elevene viser positiv bedring i leseferdighet, sier undervisningsinspektør Laila Damsgård ved Kjøkkelvik skole i Bergen. Skolen har satset bevisst på å bedre leseferdigheten blant elevene.

Flinkere lærere

Hun mener det nå fokuseres mer på elevenes ulike måter å lære på. Flere læremetoder benyttes. Lærerne er flinkere til å fange opp elever som trenger hjelp. Leken er noe tonet ned i første klasse. I større grad får elever som ønsker det, begynne å lære å lese og skrive.

— Hele tiden ser vi at gode resultater kommer av hardt, systematisk arbeid, sier Laila Damsgård.

Blant de svakeste elevene i fjerde klasse er det 63 prosent gutter og 37 prosent jenter. Forskjellen jevner seg ut blant de beste leserne, hvor vi finner 46 prosent gutter og 54 prosent jenter. Jentene er generelt mer aktive lesere og leser mer litteratur enn guttene.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet er bekymret over den store spredningen i leseferdighet som avdekkes i den nye undersøkelsen.

— Selv om det kan være ubehagelig å få vite hva som er godt og dårlig, så er dette langt bedre enn ikke å vite noe, sier hun.

Systematisk arbeid hjelper

Undersøkelsen viser at klasser som oppnår gode resultater arbeider mer systematisk med lesing og lesestrategier. I disse klassene er det flere elever som liker å lese, og de har hatt bedre kunnskaper ved skolestart.

— Undersøkelsen viser at det trengs et krafttak for å styrke lese- og skriveopplæringen. Og det haster, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet oppfordrer sine medlemmer i grunnskolen til å bruke en hel skoledag til lesing i neste uke.

Elever med nynorsk som hovedmål gjør det svakere enn bokmålselever. Ragnar Gees Solheim som har foretatt undersøkelsene, tror noe av årsaken er at det foreligger færre bøker på nynorsk.