4-5-åringene i undersøkelsen fikk 50 prosent mindre belegg på tennene.

Forskere ved Universitetet i Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz har latt 30 barn i 4-5-årsalderen teste tannbørster. Halvparten pusset med vanlig tannbørste og halvparten med den trehodede tannbørsten.

Barna hadde om lag like mye belegg på tennene i utgangspunktet, men etter tre måneder med selvpuss, hadde barna som brukte den trehodede tannbørsten redusert belegget med 50 prosent, mens de som brukte vanlig tannbørste kun hadde fått redusert belegget med 4 prosent.

Barn i førskolealder behersker ofte ikke tannbørstingsteknikk godt nok alene mener forskerne. Den trehodede oppfinnelsen til den norske tannlegen Rolf Barman er derfor en god hjelp, mener forskerne.

I Norge anbefaler tannlegene at voksne pusse barnas tenner helt til 10-årsalderen.

ROLF BARMAN. FOTO: HELGE SUNDE