I Stortingets spørretime onsdag fortalte Bondevik at Norge har tatt kontakt med Irland, som allerede har stevnet Storbritannia for brudd på OSPAR-avtalen om bevaring av miljøet i Nordøst-Atlanteren.

Irene har også satt en frist for britene til 9.november med å stanse igangsettingen av det såkalte mox-anlegget ved fabrikkene i Sellafield.

— Fra norsk side vil det fortsatt legges politisk press på britiske myndigheter i tiden som kommer. Miljøvernminister Børgen Brende (H) møter sin britiske kollega under klimamøtet i Marrakech denne uken, og miljøvernministeren har også bedt om et møte i London i løpet av november, sa Bondevik i sitt svar på et spørsmål fra Steinar Bastesen i Kystpartiet.

Mox-anlegget i Sellafield skal etter planen settes i produksjon 23. november, og irene mener at det er blitt bygd og blir igangsatt i strid med FNs havrettskonvensjon. Irland kommer til å gå rettens vei og be om en midlertidig forføyning for å stanse igangsettingen av anlegget, dersom ikke britene gir signal om å stanse oppstarten av anlegget innen 9. november.

Den irske statsministeren, Bertie Ahern, har beskrevet Sellafield som den største enkelttrusselen mot Irlands sikkerhet. Den nyutnevnte irske ambassadøren i Norge, Donal Hamill, sier at Sellafield er en sak som irske myndigheter har hatt gående i lang tid.

(NTB)

SPYR UT GIFT: Det britiske miljødirektoratet gir Sellafield-anlegget lov til å fortsette utslippene av det radioaktive stoffet technetium. Både i Irland og Norge er reaksjonene sterke.
ARKIVFOTO: SCANPIX